Mitt fokus som TFT terapeut og NLP premium master coach er at du skal få muligheter til å bli enda mer BEVISST på den du er, dine styrker og hva som er VIKTIGST for DEG, slik at du fremover kan LYKKES med varige endringer, og leve det livet DU ønsker deg!

Mennesket er ikke en maskin, men en levende organisme som består av energi. Dette er noe som får mer og mer fokus innenfor energipsykologien. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi, og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke ulike forsvarsmekanismer. Hvis en følelse ikke får tillatelse til å bli (aner)kjent forblir den i kroppen, og gir ulike symptomer.

Fra vi er 0-8 år skapes vårt «blueprint» og hvis dette har gitt oss et tanke- og adferdsmønster som ikke fungerer, så trenger vi å starte pånytt og omprogrammere vår emosjonelle hjerne. – Fra boken «Reconnect to your core» av Kristian S. Nibe.

Du får også tips og enkle øvelser i hvordan du kan lykkes med dine endringer, eventuelt TFT behandling. Dermed så skaper du selv nye erfaringer som igjen resulterer i en ny og bedre hverdag.

Jeg møter deg med tilstedeværelse og respekten for at du sitter med en større sannhet om din reise så langt i livet enn meg, og ut ifra ydmykhet for nettopp dette så bygger vi sammen en gjensidig tillit. Dette er fundamentalt for at NLP Coaching og TFT-Tankefeltteknikk skal fungere, og dermed gi deg muligheten til å lykkes. Det er også viktig for meg personlig at du føler deg respektert og ivaretatt fra første øyeblikk.

Det handler altså om det å relatere til seg selv og andre ut fra verdier som respekt, forståelse, ydmykhet, klokskap og kunnskap om oss mennesker, og mye, mye mer…

I din utviklingsprosess kan du få mange øyeblikk av ny forståelse eller innsikt, du vil få muligheter til å øve på nye tanker og handlinger, og etter hvert etablere helt nye tanke- og adferdsmønstre innen de områdene som er viktigst for deg. – Kjempespennende!!

Jeg håper du tar kontakt når du er klar, og gleder meg allerede til å få være med på din spennende reise!

Varme tanker

May Britt