«My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.»

– Maya Angelou

Endring vil kreve mot, vilje og tålmodighet fordi selv om endringen kan skje raskt, så vil det være resultatet av en transformasjonsprosess med læring, refleksjon, utforsking, øvelse, evaluering, korrigeringer og støtte underveis.

Ofte viser det seg at nye erfaringer og ny kunnskap er «ferskvare» slik at vi må bygge opp en «konto» av nye erfaringer før vi faktisk blir trygge nok til å ta nye sjanser! Trygge nok til å ha full tillit til at vi har endret våre vaner av tanker og følelser, og dermed også vår adferd.

Visste du at selvledelse ikke handler om å være egoistisk, men om empowerment? Hvor du tar ansvar for eget liv ved at du ivaretar deg selv ut fra medfølelse og forståelse, verner om dine verdier, utvikler ditt potensiale og egenskaper. Mobiliserer for mestring av livet, rett og slett!

Resultatet kan bli at du blir den beste versjonen av deg og kjenner overskudd til andre i tillegg. Jeg er her og hjelper deg med verktøy, støtte og alternative løsninger på veien hvor du kan bli bevisst din hverdag, rydde litt i dine tanker og følelser, sette grenser og prioritere det som fungerer for akkurat deg.

Ønsket mitt er at du får ditt personlige verktøybelte som fungerer slik at du kan navigere deg frem i livet`s mange faser. – Kjenne at du står trygt og stødig ved roret!

Hjelp til en for mange helt ny måte å tenke på eller hvordan de anerkjenner sine følelser, kan endre adferd. Disse tre henger sammen, så når den ene endrer seg så følger de andre med.

Sammen med meg kan du finne ut av hva du virkelig ønsker, følge ditt hjerte og dine verdier slik at du kan leve et meningsfylt liv i harmoni med din indre musikalitet som høysensitiv. Oppleve balanse midt i en aktiv og krevende hverdag fordi livet byr på utfordringer, og dette gjør noe med oss mennesker både i forhold til trivsel og helse. – Jeg sier som Ole Brumm, «Ja, takk til begge deler!»

Gode tanker fra meg til deg, May Britt – Jeg er her for deg!

3 enkle pusteøvelser for reduksjon av stress

www.believeucan.no

TFT tankefeltteknikker kan oppleves «revolusjonerende» som metode for HVILE og ØKT ENERGI, så vel som irrasjonelt sterke følelser (traumer/fobier). Her får du en demonstrasjon av TFT som metode for hvile i kropp og sinn.
default img

Bekymrer du deg?

En studie fra Cornell University fra 2005 viser til at ca 85% av det vi bekymrer oss for aldri skjer. […]