Månedsarkiv: januar 2022


Ja, seriøst… det kan være at du virkelig ønsker å kjenne deg stresset? At den energien stresset gir deg blir et «bevis» på at du er verdifull, lykkes og mestrer? Og ja, det finnes positivt stress. Den energien som gjør oss i stand til å handle og gjennomføre de oppgavene […]

Ønsker du deg stress?Vår persepsjon er kjempeviktig! Den kan være helt bestemmende for hvordan vi automatisk reagerer i ulike situasjoner. Persepsjon defineres som sanseinntrykk eller sanseoppfatninger, og den påfølgende tolkningen av disse. Persepsjon innebærer to trinn: at ett eller flere sanseorgan stimuleres, og at denne stimuleringen tolkes og resulterer i en opplevelse. Dette […]

The Power of Perception«Skammen sitt vesen» eller «skammen sitt ansikt» er ord og uttrykk vi kan bruke, og som betyr noe spesielt. Det kan være knyttet til en situasjon eller person, og som blir veldig begrensende for den enkelte. Det fungerer ikke på en god måte for oss, egentlig. Også handler det kanskje […]

ORDENE vi bruker…