FRA BEKYMRING TIL LIVSGLEDE


Hvordan kjenne livsglede når stress og bekymringene tar overhånd!?

Stress og bekymringer kan noen ganger komme i veien for vår livsglede og negativt påvirke både våre relasjoner, jobb- eller skolesituasjon. Og ikke minst vår helse eller opplevelse av hvordan vi EGENTLIG har det!

PS! Det ER en krevende tid på så mange nivåer, akkurat nå! Kjenner du at du virkelig trenger noen å snakke med NÅ, så ta kontakt. Hjelpen kan finnes og jeg vil gjøre mitt beste for deg.

Kontakt info:

Mob.: 915 47 845
Mail: maybritt@believeucan.no
Webside: www.believeucan.no

Ettervirkninger og virkninger av globale, kollektive og individuelle kriser

Pandemi, økte strøm priser, økte mat priser, krig og elendighet påvirker hver og enn av oss, og jeg kjenner også på at jeg kan bli skikkelig LEI av å høre, lese og føle… Gruble, bekymre og samtidig kunne unne meg gleder uten dårlig samvittighet i hverdagen. Fortsette å ivareta meg selv og andre har kanskje blitt enda viktigere, akkurat nå! Fordi det er jo sånn at vi likevel har dette ene livet som vi skal få mulighet til å leve så godt vi kan! Og da øker jo også muligheten for at vi har overskudd, empati og mer å gi til andre…

Hvordan kjenne livsglede, balanse og harmoni midt i all dritten!?

Det er noe av det jeg har lyst til å lære deg fordi deg er mulig! 🙂

Stress som bidrar til at ulike symptomer dukker opp både mentalt og fysisk. Symptomer som slitenhet, hodepine, stive muskler og ledd, mage og søvn problemer, konsentrasjon og hva vi husker påvirkes også. Noen opplever kort lunte på jobb, hjemme eller skole? Stress som over tid kan bidra til angst og depresjoner, aggresjon, frustrasjon og hvor håpløshet fort kan få mer plass i livet enn selve livsgleden, og det er ikke greit!

Jeg ønsker derfor å bidra med støtte, verktøy og ulike tilnærminger som ut fra erfaring har gjort en forskjell ift. stressmestring, helse, trivsel og velvære både for andre, og meg selv.

Sommerkampanjer som monner!

For å gjøre det litt lettere å oppsøke hjelp, så tilbyr jeg nå reduserte priser. Du finner priser på de ulike kampanjene nedenfor og kan naturligvis kontakte meg direkte med dine spørsmål.

Håper vi snakkes om du er en av de som jeg er ment til å hjelpe. Gode tanker, May Britt

Mob.: 915 47 845
Mail: maybritt@believeucan.no
Webside: www.believeucan.no

Endring krever mot, vilje og tålmodighet fordi selv om endringen kan skje raskt, så vil det være resultatet av en prosess med spennende og morsom utforsking, læring og muligheter til å øve i praksis med støtte underveis.

Ting – Tar – Tid?

Ofte viser det seg at «ting» som nye erfaringer og ny kunnskap er «ferskvare». Vi trenger derfor å bygge opp en » indre konto» med tillit til våre nye erfaringer før vi faktisk blir trygge nok til å stole på at fortiden ikke nødvendigvis bestemmer vår fremtid. Denne prosessen vil imidlertid ta litt tid, og den gode nyheten er at tid har du. Det er hva du bruker din tid til som kan være vanskelig å påvirke, ikke sant?

Selv om det dukker opp HELT nye utfordringer eller muligheter til vekst, så kan vi ha tillit til at vi vil løse de.

Resultatet av det å prioritere din tid på en ny måte kan bli at du blir en bedre versjon av deg selv, og i tillegg kjenner overskudd til andre. Dette blir derfor en vinn-vinn for alle parter og er absolutt ikke egoistisk. Snarere så tenker jeg at det er både egenomsorg og omsorg for andre i praksis. Jeg er her og hjelper deg med verktøy, støtte og ulike forslag på løsninger underveis.

Ønsket mitt er at du får ditt personlige verktøybelte som fungerer slik at du kan navigere deg frem i livets mange faser. – Kjenne at du står trygt og stødig i eget liv!

Oppleve balanse og harmoni midt i en aktiv og krevende hverdag, selv når livet byr på utfordringer. Jeg har selv kjent på motgang og medgang, og forstår at det kan være utrolig tøft å stå trygt i seg selv midt i stormene…

Gode tanker, May Britt

PS! Sjekk gjerne ut video hvor May Britt tar deg med, steg for steg gjennom hvordan du kan tilnærme deg det å være bekymret og stresset, samt noe av sammenhengene mellom kropp og sinn.

Her får du dermed både lett forståelig teori og praktiske tips.

I tillegg får du en demo av TFT (tankefeltteknikker) og/eller EFT (emosjonelle frihetsteknikk) som metode for reduksjon av negativt stress og bekymringer i hverdagen.

Videoen er «LIVE» og uredigert. Den er ment til å gi økt kunnskap og inspirasjon, og ikke som behandling for sykdom eller ulike plager. Ved ulike plager og sykdom, så kontakt din lege.

SOMMERKAMPANJER – PRISER OG INFO

NB! KAMPANJE PRISER gjelder ved bestilling innen 31/7/22, men avtaler kan gjøres også etter denne datoen, naturligvis. Selvutvikling er ofte en prosess som vil vare over litt tid for mer varige resultater.

SOMMER KAMPANJE Individuelle enkelt samtaler 60 minutter kr. 850,- / 90 minutter kr 1.200,-

Par eller familie samtaler 60 minutter kr. 1.200,- / 90 min. kr. 1.800,-

NB! Tilbyr pakker tilpasset ønsker og behov. Se egne priser for dette nedenfor. KAMPANJE PRISER gjelder ved bestilling innen 31/7/22.

INDIVIDUELL TERAPI, VEILEDENING, COACHING ELLER TFT TANKEFELTTEKNIKK BEHANDLING (TRAUMER/ENERGI)

Temaer kan være:
Selvutvikling, karriere, identitet, angst, sorg, samliv, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, pårørende ved sykdom, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet (HSP), kommunikasjon, små og store traumer, selvutvikling, mestring, samliv, tidsklemma, ulike smerter og opplevelse av ubalanse i hverdagen m.m. Du får et tilpasset opplegg i samarbeide med deg, eller dine.

SOMMERKAMPANJE PAKKE med samtaler på 5 sesjoner à ca. 90 minutter m/tett oppfølging underveis kr 5.500,- (Veil. pris kr. 7.500,-).

SOMMERKAMPANJE PAKKE Par eller familie på 5 samtaler à ca. 90 minutter m/tett oppfølging underveis kr 8.000,- (Veil. kr. 11.000,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22, naturligvis. Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg/dere.

SOMMERKAMPANJE – KURS I SELVLEDELSE OG TFT TANKEFELTTEKNIKKER

Kurs i SELVLEDELSE – DIN kilde til balanse og harmoni

Dette kurset er for deg som ønsker deg en spennende reise i ditt indre hvor du kan få kontakt med deg selv, bli oppmerksom på dine mønstre, og bruke det du har lært i praksis.

Det kan være at du ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere, utdanning, selvutvikling, økonomi, kropp- og helse? Eventuelt, jobbe med din selvfølelse, identitet, balansere dine roller enten det er som leder av andre eller som leder i eget liv?

I tillegg vil du også kunne få økt bevissthet rundt din egen tro, tanker, følelser, verdier, motivasjon, ønsker og drømmer.

Innholdet i kurset vil tilpasses deg og jeg legger opp til at du vil få et kurs med muligheter for transformasjon og endringer fordi jeg har verktøykassen full, og ønsker å dele all den erfaringen jeg selv har gjort ut fra alle de jeg har jobbet med opp igjennom årene.

OPPSUMMERT kan du få:
Komplett «verktøybelte» som består ulike, men enkle og effektive øvelser som du kan bruke i praksis.
Hjelp til selvhjelp for håndtering av livet og dine ulike roller inkl. din lederrolle
Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper
Ny kunnskap, forståelse og strategier for hvordan du fremover kan gjøre ting på en annerledes måte, og dermed også få andre resultater
Identifisering av dine forsvarsmekanismer og hvordan du kan bruke denne økte bevisstheten til å skape en bedre balanse og økt harmoni mentalt og fysisk
Lederstøtte for deg som er leder
Strategier for stressmestring for deg som er en omsorgsperson eller ønsker å lære hvordan du kan balansere hverdagen.

PS! Du får også …
GRATIS tilbakemeldinger via sms eller e-post underveis.
GRATIS opplæring ift det rent tekniske.
GRATIS kursmateriell som du kan laste ned og se på i forkant og har tilgjengelig for alltid, samt oppgaver som du kan øve på i praksis mellom våre sesjoner.

SOMMERKAMPANJE En-til-en kurspakke i selvledelse på 5 sesjoner à ca. 90 minutter m/tett oppfølging underveis kr 5.500,- (Veil. kr. 6.500,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.
Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

SOMMERKAMPANJE KURS I TFT tankefeltteknikker – DIN kilde til økt energi og livskvalitet

Etter flere års erfaring som terapeut, coach og veileder tilbyr jeg en-til-en kurs for deg som ønsker å lære hvordan du kan bruke TFT tankefeltteknikker som metode for økt livskvalitet, balanse og harmoni i hverdagen. – Dette er noe jeg brenner veldig for og som jeg ønsker å gi videre!

Alle de ulike og utrolig verdifulle menneskemøtene jeg har hatt opp gjennom årene gir meg håp og tro på at det nytter! Noen ganger til tross for krevende omstendigheter her og nå eller en vanskelig oppvekst?

Du får her muligheten til å gjennomføre kurset i gode og trygge rammer sammen med meg.

TFT tankefelt terapi kan også benyttes metode for stressmestring og regulering av følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke. Summen av mindre Traumer eller de enkelte store traumene kan påvirke vår atferd, relasjoner og helse.

Min tilnærming er holistisk og bygd på energi psykologi, samt teorien om at vi mennesker består av energi. Økt energiflyt er også derfor noe man kan benytte TFT for å oppnå.

Kurset er lagt opp med 5 en-til-en sesjoner à ca. 90 minutter og du vil få en-til-en demonstrasjon av metoden så vel som en grundig innføring i teknikkene ut fra eksempler, og din hverdag.

Du kan få …
– Forståelsen for hvordan hjernen og kroppen din fungerer
– Selvhjelp til å håndtere stress, ulike mentale og fysiske plager i hverdagen
– Økt energiflyt

Temaer kan være ADHD, adferds- og konsentrasjonsproblemer, allergiplager, angst, fibromyalgi, flauhet, fobier, øke prestasjonsevne, hodepine, indre uro, konsentrasjonsproblematikk, lese- og skriveproblematikk, migrene, nedstemthet, røykeslutt, samlivsproblemer, sinne/hat/irritasjon, selvfølelse, sjalusi, skyldfølelse, slanking, smerter, sorg, spenninger, stress, sykefravær, søvnproblematikk, slitenhet, traumer m.m.

Du får også …

* GRATIS tilbakemeldinger via sms eller e-post underveis.
* GRATIS opplæring ift det rent tekniske.
* GRATIS kursmateriell som du kan laste ned og se på i forkant, underveis og etter våre sesjoner.

Noen velger å lære seg metoden som en del av sin selvutvikling. Andre bruker den som en del av sine daglige rutiner for å opprettholde balanse og harmoni i hverdagen.

Jeg benytter en varsom tilnærming i trygge omgivelser hvor vi sammen tar ett steg om gangen. Her er det ikke om å gjøre å måtte prestere eller være flink, snarere at du får redusert stress slik at din energi og potensiale kan økes helt naturlig.

Kurset er ikke lagt opp til behandling av plager, men du kan underveis eller i etterkant be om individuelle sesjoner med dette. Ved sykdom oppfordrer jeg alltid til å kontakte din lege.

SOMMERKAMPANJE En-til-en kurs på 5 sesjoner à *90 minutter kr 5.500,- (Veil. pris kr. 6.500,-).
NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.

Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

SOMMERKAMPANJE – DIN karriere og veien videre…

Veivalg i forhold til karriere kan for mange skape tankekaos og indre uro i hverdagen enten dette er noe man selv ønsker eller om man har mistet jobben av ulike årsaker. Selvledelse er her et nøkkelord uansett hvilken rolle du har.

Du kan få…
– Opplæring i forhold til jobbsøk prosessen
– Lære hvordan du kan utarbeide CV og søkebrev
– Øvelser og tips i forhold til CV, intervju forberedelser og mestring av selve intervjuet

SOMMERKAMPANJE En-til-en kurs med 3 sesjoner à 90 minutter kr 3.500,- (Veil. kr. 4.500,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.

Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

SOMMERKAMPANJE En-til-en kurs i Høysensitivitet (HSP) – DIN magiske egenskap

En-til-undervisning og øvelser for deg som enten selv er høysensitiv (HSP) eller i ulike roller jobber med mennesker. Ca. 20% av befolkningen har ulik gradering av denne personlige egenskapen og den er fordelt mellom menn og kvinner.

Kurset gjennomføres via online sesjoner eller via en-til-en møter.

Du kan få…
– Lære og øve på hvordan du kan utnytte denne egenskapen på en positiv måte
– Verktøy og forståelse for hvordan du kan skape en god balanse og ivareta deg selv, eller andre
– Øvelser i praksis som kan hjelpe deg vedlikeholde egen utvikling, forebygge ubalanse og mestring av stress.

SOMMERKAMPANJE En-til-en kurs med 3 sesjoner à 90 minutter kr 3.500,- (Veil. kr. 4.500,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.

Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *