HØYSENSITIV PERSONLIGHET


Høysensitivitet – et medfødt sterkt personlighetstrekk 

Visste du at…
  • Ca.20% / hvert 5 menneske / ca.1 mill. nordmenn har denne egenskapen
  • Fungerer som en «medfødt evne til «menneskemusikalitet»
  • Tar til seg 3-5 ganger mer stimuli / informasjon fra omgivelsene
  • Er en stor ressurs – som også medfører sårbarhet.
  • De høysensitive har forutsetninger for å være «følelsesmessig tilstede»
  • Finnes i alle høyere dyreraser
  • Har vært betegnet som «varslere» og «orkidemennesker»

Vi er alle sensitive og følsomme på vår egen måte og befinner oss et eller annet sted på en skala mellom 0-100 %.

Befinner du deg i området 70 % er du sensitiv, men ikke høysensitiv. Er du som meg 80% eller mer, så kan dette bidra til hvordan du opplever din hverdag.

Hvem – hva – og hvordan leve i balanse med deg selv?

Jeg tilbyr en-til-undervisning og gode samtaler med øvelser, tester og intuitiv for deg som enten selv er høysensitiv eller i ulike roller møter høysensitive mennesker i alle aldre.

Ønsker du mer kunnskap om å leve i balanse som høysensitiv?

Hvordan man kan utnytte eget potensiale og hva man trenger for å leve som en høysensitiv i balanse er noen av temaene. Du vil også kunne få praktiske tips, enkle øvelser sog hjemmeoppgaver mellom hver sesjon som kan bidra til positive og varige endringer for deg selv, og andre.

Hvem du er og hva skal til for at du kan utnytte ditt potensiale som høysensitiv?

Hvordan du velger å leve livet ut fra dine gode egenskaper, sensitivitet og hva dette gjør med deg og de rundt deg kan være en viktig brikke i livets puslespill. Du selv så vel som andre skal jo oppleve både livskvalitet og mestring i hverdagen. Det å akseptere, forstå og vite hvordan man kan håndtere sine egenskaper på en god måte er kjempeviktig for ALLE, men kan hende ekstra viktig for deg som er høysensitiv!?

Test deg selv

Sjekk gjerne ut din personlighet i forhold til høysensitivitet via følgende TEST – trykk på linken.

Kilder for informasjon