TFT tapping/tankefeltteknikker


TFT tapping (tankefeltteknikker) som metode for stressmestring og livskvalitet

Kanskje har du opplevd at panikkanfall kommer helt ut av det blå, eller når du føler deg engstelig? Eller hver gang du opplever en bestemt situasjon, for eksempel det å snakke i en forsamling? 

Frykt og redsel hjelper oss å overleve, både som art og som individer. Men blir angsten langvarig og hindrer oss i hverdagens gjøremål, kan vi ha utviklet en angstlidelse som trenger behandling. – Anders Skuterud, psykolog, spesialist i voksenpsykologi

Det er umulig å trekke et absolutt skille mellom frykt og angst. Hva som er angst og hva som er en angstlidelse kan noen ganger gå litt over i hverandre. I dagligtale snakker vi gjerne om redsel og frykt når det farlige er forståelig for oss, og om angst når vi har vanskeligere for å forklare hva som egentlig skremmer oss. En løve er farlig, men ikke en mus. Likefullt vil den som har en fobi for mus reagere med sterk angst.

Det farlige alarmerer oss. Redsel og angst er vår opplevelse av alarmtilstanden, samtidig om den er en sterk kroppslig energimobilisering. Når vi sanser noe farlig sendes signaler direkte til hjernens alarmsystem som lynraskt starter kroppens beredskapssystem. Så kommer gjerne en mer reflektert vurdering av om situasjonen er farlig eller ikke. Vi har tre grunnleggende reaksjonsmønstre ved fare: Vi flykter, angriper eller ”fryser fast” i en ubevegelig tilstand. Disse mønstrene deler vi med dyrene.

Hva som vekker angst og redsel kan være høyst forskjellig?

Mennesker har enorme læringsmuligheter. Trygghet kan læres, men også utrygghet. Våre egne tanker og følelser kan i seg selv bli en kilde til angst, som tankene om at noe fryktelig kan skje. Skremmende og overveldende opplevelser gjennom barndom og oppvekst, og fravær av omsorg, trøst og støtte, øker sannsynligheten for angstplager senere i livet. Tilsvarende kan en livssituasjon preget av trusler og konflikter gi opphav til angstlidelser.

TFT kan være en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy, og jeg vektlegger betydningen av at du selv lærer de korrekte metodene for behandling. Dette kan være som kurs utenom behandlingstimer når problematiske følelser oppstår.

 

Kurs i TFT tankefeltteknikker er lagt opp med 5 individuelle sesjoner à 90 minutter og du vil få en-til-en demonstrasjon av metoden så vel som en grundig innføring i teknikkene ut fra eksempler, og din hverdag.

I tillegg til selve opplæringen vil du kunne få…

  • GRATIS tilbakemeldinger via sms eller e-post underveis
  • GRATIS opplæring ift det rent tekniske
  • GRATIS kursmateriell som du kan laste ned og se på i forkant, underveis og etter våre sesjoner

Noen velger å lære seg metoden som en del av sin selvutvikling. Andre bruker den som en del av sine daglige rutiner for å opprettholde balanse og harmoni i hverdagen.

I tillegg til opplæring i selve metoden vil du også kunne få økt bevissthet rundt din egen tro, tanker, følelser, verdier, motivasjon, ønsker og drømmer. 

Jeg møter deg med en tilstedeværelse, et engasjement og en ydmykhet i møte med deg, og dine livserfaringer. Din historie består jo så langt av både gode og dårlige kapitler, og noen av de er mer verdifulle enn andre fordi ikke alt i livet er verken enkelt eller perfekt.

Også gjenstår det å skrive de neste kapitlene ut fra ny læring og nye erfaringer i praksis. Dette kurset er derfor en blanding av teori, praksis og livserfaring fordi slik kan du få muligheten til selv å påvirke eget liv, og få ut ditt potensiale. 

Ofte kan våre følelser komme i veien for oss og jeg har selv kjent på dette. Jeg benytter derfor en varsom tilnærming i trygge omgivelser hvor vi sammen tar ett steg om gangen. Her er det ikke om å gjøre å måtte prestere eller være flink, snarere at du får redusert stress og følelser slik at din energi og potensiale kan økes helt naturlig.

Skulle du ønske å jobbe videre med forståelse, innsikt, veivalg, motivasjon, målsettinger og virkeliggjøre dine drømmer vil sannsynligheten for å lykkes være veldig mye større, når de største begrensningene ikke lenger er til stede.

Kurset er ikke lagt opp til behandling av symptomer, men du kan underveis eller i etterkant be om individuelle sesjoner med dette.

Bakgrunn og TFT Norge

Min bakgrunn som TFT terapeut er basert MUIS (Mats Uldal International School) sitt konsept og prinsipper. Mats Uldal videreutviklet den opprinnelige tankefeltterapien som ble oppdaget og utviklet av psykolog Roger Callahan. Teknikken ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016.

Jeg er også leder av TFT Norge og ønsker der å bidra til å hjelpe andre TFT terapeuter og kursledere formidle kunnskap om denne formen for selvhjelp. Noen vil kunne oppleve at helsen også endrer seg når du får hjelp til å håndtere ubalanse, eller uro i kropp eller sinn?

Hvordan foregår TFT tankefelt terapi?

TFT utføres ved at utvalgte punkter på kroppens energibaner stimuleres med enkel fingerbanking,  tilsvarende hva man benytter innen akupressur.

Mine klienter lærer hvordan de selv kan benytte metoden slik at dette kan gjøres uavhengig av hvor man befinner seg. Video løsninger fungerer derfor helt fint for mange slik at du kan få kurs med opplæring og behandling hjem i din egen stue. 

Ved å benytte TFT kan du oppnå

Listen over hva TFT kan brukes til kan virke lang, men kan faktisk gjøres mye lengre. Det er en enkel forklaring på dette. Det er ikke kursleder eller terapeuten som løser opp i følelser, spenninger, plager, lidelser og utfordringer. Terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensiale ofte og raskt aktiveres, og reparasjon kan finne sted.

Forbedret energiflyt

Alle levende skapninger er «elektriske vesen» som er avhengig av energiflyt. Når energi flyten går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer som den skal, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til å oppnå enda bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonarenaer (skoler, musikk osv.) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat.

Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten er det mest riktig å beskrive TFT som en avspenningsteknikk, og igjen personen kan gjerne utføre dette selv i egen stue, eller sammen med meg på mitt kontor.

Fokus på uønsket sterk spesifikk følelse (fobier)

For de fleste som har hørt om TFT vil fobier sannsynligvis være det TFT kan brukes mot. Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Mennesker kan slite med alt fra frykten for å dø, for å fly, for edderkopper til sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv. Når klienten tenker på problemet eller situasjonen så får du hjelp til å være tilstede her og nå, hvor du selv eller jeg samtidig stimulerer utvalgte punkter på kroppens meridian system. Da aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv.

Fokus på irrasjonelt sterke følelser ut fra «Tønneprinsippet»

Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske eller fysiske etterreaksjoner senere i livet.

Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Innen TFT kaller vi dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive dette som at én opplevelse kan fylle opp hele «tønna» eller tåleevnen vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed om dette, enten psykisk eller fysisk via ulike symptomer.

Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene som den ene veldig alvorlige opplevelsen.

Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstremopplevelse eller flere alvorlige hendelser. Kroppen gir uansett beskjed om at «tønna» er full!! Dette kan gi psykiske og/eller fysiske reaksjoner og kan variere veldig mye fra person til person. Når TFT brukes på denne måten ser det ofte ut til at kroppen vår har en fantastisk evne til «å slå av» de samme tingene som kroppen «har slått på» fordi «tønna» var full.

TFT kan brukes ved…

·         Allergi
·         Angst
·         Atferds og konsentrasjonsproblemer/ADHD
·         Avhengighet
·         Depresjon
·         Fibromyalgi
·         Flauhet
·         Fobier
·         Hodepine
·         Hyperaktivitet
·         Hypokondri
·         Konsentrasjonsvansker
·         Lese og skrivevansker
·         Mange typer fysiske smerter
·         ME
·         Migrene
·         Panikk/angst anfall
·         Prestasjonsforbedringer
·         PST / Traumer
·         Røykeslutt
·         Samlivsproblemer
·         Sinne / hat / irritasjon
·         Sjalusi
·         Skyldfølelse
·         Slitenhet
·         Sorg og kjærlighetssorg
·         Stress
·         Traumer

NB! TFT tankefeltteknikker har utelukkende til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdom, lidelser eller bivirkninger av gitt behandling, eller har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Motta GRATIS TFT demo video

Fokus på endring

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN