TFT TANKEFELTTEKNIKK

Min bakgrunn som TFT terapeut er basert MUIS (Mats Uldal International School) sitt konsept og prinsipper. Mats Uldal har videreutviklet den opprinnelige tankefeltterapien som ble oppdaget og utviklet av psykolog Roger Callahan. Videre ble teknikken evidensbasert dokumentert i USA i 2016.

Tankefeltteknikker er en moderne metode som tar i bruk kroppens eget reparasjonssystem for unødvendige følelser/spenninger. Metoden ser ut til å være spesielt effektiv for økt energi flyt, reduksjon av følelser som er irrasjonelle i seg selv, og/eller irrasjonalt sterke.

Hvordan foregår TFT tankefelt terapi?

TFT utføres ved at utvalgte punkter på kroppens energibaner tilsvarende hva man benytter innen akupressur stimuleres med enkel fingerbanking. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjonssystem.

Listen over hva TFT kan brukes til kan virke lang men kan faktisk gjøres mye lengre. Det er en enkel forklaring på dette. Det er ikke terapeuten som løser opp i følelser, spenninger, plager, lidelser og utfordringer. Terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensiale ofte og raskt aktiveres, og reparasjon kan finne sted.

Ved å benytte TFT kan du oppnå en eller flere av følgende:

Forbedret energiflyt

Alle levende skapninger er «elektriske vesen» som er avhengig av energiflyt. Når energiflyten går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer som den skal, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til å oppnå enda bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonsarenaer (skoler, musikk osv.) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat. Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten er det mest riktig å beskrive TFT som en avspenningsteknikk som personen svært gjerne kan utføre selv.

Behandling av/fokus på uønsket sterk spesifikk følelse (fobier)

For de fleste som har hørt om TFT vil dette sannsynligvis være den mest naturlige forklaringen på hva TFT kan brukes mot. Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Mennesker kan slite med alt fra frykten for å dø, for å fly, for edderkopper til sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv. Når klienten tenker på problemet eller situasjonen så får du hjelp til å være tilstede her og nå og hvor jeg samtidig stimulerer utvalgte punkter på kroppens meridiansystem. Da aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Det er altså ikke terapeuten som løser opp i følelsene og spenningene, men terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensial aktiveres, og reparasjon kan finne sted.

Behandling av/fokus på irrasjonelt sterke følelser ut fra «Tønneprinsippet»

Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske eller fysiske etterreaksjoner senere i livet. Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Innen TFT kaller vi dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive dette som at én opplevelse kan fylle opp hele «tønna» eller tåleevnen vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed om dette, enten psykisk eller kroppslig.
Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene som den ene veldig alvorlige opplevelsen. Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstremopplevelse eller flere alvorlige hendelser. Kroppen gir uansett beskjed om at «tønna» er full.
Dette kan gi psykiske og/eller kroppslige reaksjoner og kan variere veldig mye fra person til person. Når en benytter seg av en dyktig TFT terapeut, kan klienten ofte få hjelp til «å tømme av tønna». Når TFT brukes på denne måten ser det ofte ut til at kroppen vår har en fantastisk evne til «å slå av» de samme tingene som kroppen «har slått på» fordi «tønna» var full.

TFT kan brukes ved…

·         Allergi
·         Angst
·         Atferds og konsentrasjonsproblemer/ADHD
·         Avhengighet
·         Depresjon
·         Fibromyalgi
·         Flauhet
·         Fobier
·         Hodepine
·         Hyperaktivitet
·         Hypokondri
·         Konsentrasjonsvansker
·         Lese og skrivevansker
·         Mange typer fysiske smerter
·         ME
·         Migrene
·         Panikk/angst anfall
·         Prestasjonsforbedringer
·         PST / Traumer
·         Røykeslutt
·         Samlivsproblemer
·         Seksuelle problemer
·         Sinne / hat / irritasjon
·         Sinne/sjalusi
·         Skyldfølelse
·         Slitenhet
·         Sorg og kjærlighetssorg
·         Stress
·         Traumer
·         Tvangstanker/lidelser

NB! TFT som metode og hjelp til selvhjelp

TFT har utelukkende til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdom, lidelser eller bivirkninger av gitt behandling, eller har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

TFT er også en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy, og vi vektlegger betydningen av at man selv lærer de korrekte metodene for behandling, til selvhjelp utenom behandlingstimene når problematiske følelser oppstår. TFT er til hjelp mot de ubehagelige følelsene som livet gir, ikke en vaksine mot livet. Dersom omgivelsene eller miljøet du er i fortsatt er triggere, vil vonde følelser kunne komme tilbake. TFT tar ikke bort evnen til å føle.