TFT tankefeltteknikk


TFT Tankefeltteknikk som metode og hjelp til selvhjelp

Kanskje har du opplevd at panikkanfall kommer helt ut av det blå, eller når du føler deg engstelig? Eller hver gang du opplever en bestemt situasjon, for eksempel det å snakke i en forsamling? Hva som er angst og hva som er en angstlidelse kan noen ganger gå litt over i hverandre.

Frykt og redsel hjelper oss å overleve, både som art og som individer. Men blir angsten langvarig og hindrer oss i hverdagens gjøremål, kan vi ha utviklet en angstlidelse som trenger behandling. – Anders Skuterud, psykolog, spesialist i voksenpsykologi

Det er umulig å trekke et absolutt skille mellom frykt og angst. I dagligtale snakker vi gjerne om redsel og frykt når det farlige er forståelig for oss og om angst når vi har vanskeligere for å forklare hva som egentlig skremmer oss. En løve er farlig, men ikke en mus. Likefullt vil den som har en fobi for mus reagere med sterk angst.

Det farlige alarmerer oss. Redsel og angst er vår opplevelse av alarmtilstanden, samtidig om den er en sterk kroppslig energimobilisering. Når vi sanser noe farlig sendes signaler direkte til hjernens alarmsystem som lynraskt starter kroppens beredskapssystem. Så kommer gjerne en mer reflektert vurdering av om situasjonen er farlig eller ikke. Vi har tre grunnleggende reaksjonsmønstre ved fare: Vi flykter, angriper eller ”fryser fast” i en ubevegelig tilstand. Disse mønstrene deler vi med dyrene.

Hva som vekker angst og redsel kan være høyst forskjellig?

Mennesker har enorme læringsmuligheter. Trygghet kan læres, men også utrygghet. Våre egne tanker og følelser kan i seg selv bli en kilde til angst, som tankene om at noe fryktelig kan skje. Skremmende og overveldende opplevelser gjennom barndom og oppvekst, og fravær av omsorg, trøst og støtte, øker sannsynligheten for angstplager senere i livet. Tilsvarende kan en livssituasjon preget av trusler og konflikter gi opphav til angstlidelser.

TFT kan være en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy, og jeg vektlegger betydningen av at du selv lærer de korrekte metodene for behandling. Dette kan være som selvhjelp utenom behandlingstimene når problematiske følelser oppstår.

Min bakgrunn som TFT terapeut er basert MUIS (Mats Uldal International School) sitt konsept og prinsipper. Mats Uldal videreutviklet den opprinnelige tankefeltterapien som ble oppdaget og utviklet av psykolog Roger Callahan. Teknikken ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016.

Hvordan foregår TFT tankefelt terapi?

TFT utføres ved at utvalgte punkter på kroppens energibaner stimuleres med enkel fingerbanking,  tilsvarende hva man benytter innen akupressur. Mine klienter banker selv slik at dette kan gjøres uavhengi av hvor man befinner seg. Video løsninger fungerer derfor helt fint for mange. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjonssystem.

Ved å benytte TFT kan du oppnå

Listen over hva TFT kan brukes til kan virke lang, men kan faktisk gjøres mye lengre. Det er en enkel forklaring på dette. Det er ikke terapeuten som løser opp i følelser, spenninger, plager, lidelser og utfordringer. Terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensiale ofte og raskt aktiveres, og reparasjon kan finne sted.

Forbedret energiflyt

Alle levende skapninger er «elektriske vesen» som er avhengig av energiflyt. Når energi flyten går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer som den skal, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til å oppnå enda bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonarenaer (skoler, musikk osv.) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat. Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten er det mest riktig å beskrive TFT som en avspenningsteknikk, og igjen personen kan gjerne utføre dette selv i egen stue, eller sammen med meg på mitt kontor.

Fokus på uønsket sterk spesifikk følelse (fobier)

For de fleste som har hørt om TFT vil fobier sannsynligvis være det TFT kan brukes mot. Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Mennesker kan slite med alt fra frykten for å dø, for å fly, for edderkopper til sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv. Når klienten tenker på problemet eller situasjonen så får du hjelp til å være tilstede her og nå, hvor du selv eller jeg samtidig stimulerer utvalgte punkter på kroppens meridian system. Da aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv.

Fokus på irrasjonelt sterke følelser ut fra «Tønneprinsippet»

Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske eller fysiske etterreaksjoner senere i livet.

Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Innen TFT kaller vi dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive dette som at én opplevelse kan fylle opp hele «tønna» eller tåleevnen vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed om dette, enten psykisk eller fysisk via ulike symptomer.

Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene som den ene veldig alvorlige opplevelsen.

Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstremopplevelse eller flere alvorlige hendelser. Kroppen gir uansett beskjed om at «tønna» er full!! Dette kan gi psykiske og/eller fysiske reaksjoner og kan variere veldig mye fra person til person. Når TFT brukes på denne måten ser det ofte ut til at kroppen vår har en fantastisk evne til «å slå av» de samme tingene som kroppen «har slått på» fordi «tønna» var full.

TFT kan brukes ved…

·         Allergi
·         Angst
·         Atferds og konsentrasjonsproblemer/ADHD
·         Avhengighet
·         Depresjon
·         Fibromyalgi
·         Flauhet
·         Fobier
·         Hodepine
·         Hyperaktivitet
·         Hypokondri
·         Konsentrasjonsvansker
·         Lese og skrivevansker
·         Mange typer fysiske smerter
·         ME
·         Migrene
·         Panikk/angst anfall
·         Prestasjonsforbedringer
·         PST / Traumer
·         Røykeslutt
·         Samlivsproblemer
·         Sinne / hat / irritasjon
·         Sjalusi
·         Skyldfølelse
·         Slitenhet
·         Sorg og kjærlighetssorg
·         Stress
·         Traumer

NB! TFT har utelukkende til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdom, lidelser eller bivirkninger av gitt behandling, eller har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Motta GRATIS TFT demo video

Fokus på endring

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN