NLP coaching


Coaching kan være en tilnærming hvor du kan lære deg nye verktøy for mestring av livet, rett og slett! Hjelp til å forstå hvordan du kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker kan være en del av dette. Noe som ofte knyttes til selvledelse.

Ofte tenker vi på ledere og ledelse i en profesjonell setting ift. selvledelse, men det kan absolutt være like aktuelt på det personlige plan. Selvledelse handler om hvordan du bevisst kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre.

Og jeg tenker at hver og en sin personlige bærekraft og hvordan vi kan påvirke denne slik at vi kan trives, blomstrer og utnytter vårt personlige potensiale er like viktig utenfor jobb. Likeledes finne en balanse for hvor mye tid vi f.eks. bruker på jobb vs privat, og hva vi bruker energi på enten det skjer bevisst eller ubevisst gir verdifull innsikt. Denne innsikten kan du da lettere utnytte for veien videre…

Vårt aktivitetsnivå og vår energi henger sammen, og noen verktøy for hvordan du kan ivareta deg selv prioritere, sette grenser og kommunisere dette på en gode måte i møte med andre, gjør også hverdagen både enklere og mer trivelig.

«Du er jammen lik deg selv!»

«Ja, er vi egentlig det? Er vi mest lik oss selv eller i kontakt med vårt indre, selvet og den kraften vi har? Eller speiler vi andre, gjentar noe vi har hørt eller lært oss til å tro på?

Uansett, noen ganger kommer hverdagen og selve Livet i veien for at vi beholder denne kontakten med oss selv, og vår omverden. Både indre og ytre påvirkning bidrar til at vi tenker, sier og gjør det vi gjør. Eventuelt hva vi IKKE tenker, sier eller gjør? Ofte kan det usagte eller ugjorte påvirke oss selv og andre mer enn vi er klar over.

Hva betyr det for deg å…

 • ha en hverdag hvor du trives, tar sunne og gode valg?
 • bli enda mer bevisst på egen kommunikasjon og adferd?
 • ha gode relasjoner?
 • ha energi, tilstedeværelse og livsglede?
 • føle deg trygg med god selvfølelse, hvor du kan være deg selv?
 • kunne finne veien videre…?
 • kjenne balanse og harmoni?
 • kjenne deg mentalt sterk og trygg i egen kropp

Hvis du skulle sagt noe om de spørsmålene jeg har listet opp ovenfor? Hva ville du sagt? Bare det å få muligheten til at du kan bli kjent med deg selv på en litt ny måte kan være en spennende og verdifull reise.

Hvordan vi leder oss selv gjennom livet handler jo om det å møte, håndtere og leve med de endringene som er en naturlig det av livet, men som vi ikke nødvendigvis liker eller forstår.

Det er jo heller ikke slik at vi alltid finner de svarene vi leter etter som en logisk forklaring eller årsak. Det er mye vi ikke vet, det er mye vi ikke forstår og det er en risiko å ta sjansen på å våge å leve! Noen ganger til tross for det som har skjedd eller kan skje i fremtiden.

Ofte kan det være nettopp vår frykt for å gjøre en feil eller at vi senere vil kunne angre på våre valg som holder oss tilbake. Det å ta grep og gjøre noe med en vanskelig situasjon eller et indre dilemma krever at kropp, sinn og sjel kommuniserer, og spiller på samme lag. Denne forutsetningen våger vi ofte ikke å tro er mulig, og da trenger vi jo heller ikke å gjøre noe!?

Hva trenger du for å kjenne at du trives og blomstrer?

Foto: May Britt Lian
 • Få utviklet ditt potensiale som leder i eget liv, eventuelt som leder av andre?
 • Bli bevisst på hva du SIER, TROR og GJØR ut fra dine tanker, følelser og adferd?
 • Få økt selvtillit, motivasjon og mestring som alternativ til utilstrekkelighet, usikkerhet og kritiske tanker?
 • Få en økt forståelse av sammenhengen mellom din energibalanse og indre harmoni vs mentale og/eller fysiske symptomer?
 • Få identifisert hva som kan være følelsesmessige begrensninger slik at du vet hvor «skoen trykker», og hvorfor. Da er det lettere å kunne finne løsninger.
 • Leve i harmoni med deg selv og andre, og hvor du kjenner deg trygg og sterk (empowerment), har en god selvfølelse og tillit til at når det dukker opp en utfordring eller flere, så vil du finne løsninger.

Så hvordan ønsker du å leve ditt liv, egentlig?

 • Har du lyst til å bli mer kjent med deg selv, dine behov og drømmer? 
 • Vil du bli kvitt usikkerheten rundt hvorfor du har det slik du har det?
 • Vil du kjenne at du ikke lenger strever med å få hverdagen til å gå rundt?
 • Ønsker du deg ditt personlige verktøybelte for hvordan du kan møte nye utfordringer?
 • Oppleve at livet ikke lenger bare går deg forbi?
 • Ønsker du at du kan kjenne igjen og utrykke dine følelser friere i møte med andre?
 • Vil du ha en hverdag hvor bekymringer og grubling ikke tar så stor plass?
 • En hverdag hvor du ikke kjeder deg i samlivet?
 • En hverdag hvor du ikke kjemper mot din dårlige samvittighet?
 • Hvor du ikke lenger syns det er så vanskelig å sette dine grenser?
 • Kjenner deg umotivert og har arbeidsglede?
 • Hvor du kan få sove og våkne uthvilt på morgenen?

Empowerment – din kraft og din vilje

Empowerment kan defineres som styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser.

Når du skaper livet og den livsstilen du ønsker deg, og tar de viktigste grepene. Da får du også økt livsmestring, økt velvære og økt livskvaliteten. Dette kan også positivt påvirke ditt velvære og din helse. Når du vet hva som er viktigst for deg og forstår hvorfor, så gir livet ditt enda mer mening.

Min rolle

Hjelpe, støtte, oppmuntre og utfordre slik at du bevisst kan kjenne igjen og deretter mer bevisst påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre.

Jeg velger å ta imot Livet med åpne armer. Enten det oppleves smertefullt eller helt utrolig magisk!

Min rolle er å møte deg der du er. Hjelpe deg underveis til å forstå deg selv og den transformasjonen som skjer når kropp, sinn og sjel får din fulle oppmerksomhet, fordi disse tre henger sammen.

Jeg ønsker å hjelpe deg finne løsninger på det du ønsker å endre og aksept for det du uansett ikke har ansvar for.

Og deretter gi deg verktøy for hvordan du kan øve på din transformasjonsprosess i praksis. Noe av dette kan også være motivasjon underveis slik at du kan gjenoppdage ditt mot, mestre og videreutvikle egne evner.

Blikket ditt blir vendt innover og du får kontakt med din indre visdom. Lærer å lytte til din intuisjonen med tillit til dine egenskaper, din kropp og sjel.

Du blir etter hvert selv din beste venn og rådgiver, og tar beslutninger eller valg som er viktigere for deg. Da er du i en god sirkel eller flyt. 

Du opplever at det blir mindre «støy» i livet ditt og du kan få økt tilstedeværelse, redusert opplevelse av dårlig samvittighet og økt glede, energi og mestring.

Naturen er ett av mine verktøy for indre harmoni i hverdagen. Walk & Talk kan også være en god form for å snakke sammen.

Selvledelse kan være en av flere verktøy for hvordan vi kan utvikle og håndtere alle dine ulike roller i livet.

Ulike livsområder som skole/karriere/jobb, helse/kropp, relasjoner (par, venner, familie) moro/fritid, fysiske omgivelser (bolig eller bosted), økonomi og personlig utvikling eller utdanning kan være naturlige områder å se på.

Sammen med meg vil du kunne lære enkle metoder og effektive teknikker som kan hjelpe deg med å rydde i bevisste eller ubevisste tankemønstre og adferd. Gjennom samtaler og kurs kan du også få hjelp til å løse opp det som begrenser deg tankemessig, enten dette skjer via en-til-en samtaler, kurs eller i små grupper.

Holistisk tilnærming for HELE deg

For meg så er det viktig å se HELE deg, se sammenhengen mellom kropp og sinn, og sjel. Opplevelsen av tankekaos og indre uro over tid kan trigge ulike symptomer både psykisk og fysisk i kroppen din, og som kan gi smerter i ulik form som f. eks. vondt i muskler og ledd, hjernetåke, søvnproblemer, vondt i magen eller hodepine?

Dette kan igjen begrense deg og påvirke din livskvalitet. Dersom du ønsker deg vekk fra det som begrenser deg og heller oppsøke en større balanse i hverdagen, så kan NLP coaching og / eller TFT tankefeltteknikker (EFT) være gode verktøy i ditt «verktøybelte» på veien videre i LIVET… Jeg kombinerer ofte ulike tilnærminger ut fra min erfaring, intuisjon og kunnskap.

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN