Coaching og veiledning som transformerer


Har du kjent på dårlig samvittighet, press og krav, slitenhet og humørsvingninger? Med tanker som:

«Jeg klarer ikke å være en god mamma eller kjæreste! Jeg må jobbe, trene, kjøre barna til aktiviteter, lage middag og legge de. Og når det endelig er tid til å være bare oss to, så sovner jeg på sofaen!»

«Jeg får visst ikke til noe, jeg! Ingenting blir visst bra nok!

Har du lagt merke til at du gruer deg til å prestere og bekymrer deg over situasjoner på jobb? Kanskje du lurer på om du rett og slett må finne deg en annen jobb?

NLP coaching kan være din mulighet til å få resultater

Enten det er å være en forelder med tilstedeværelse for barna sine, en god kjæreste, en tydelig og trygg leder i møte med dine medarbeidere, eller at du vil ha tid til å leve mens du studerer, dyrker dine hobbyer, vennskap og deg selv?

 • Kanskje ønsker du å reise og oppleve mer eller få til de tingene som er viktig for deg!
 • Kjenne deg trygg og sterk, og at du har det godt, rett og slett!
 • At du presterer og lykkes med de tingene som er viktig for deg.
 • Du kjenner deg strålende fornøyd og full av lykke!
 • Kjenner du har en god oversikt og kontroll i hverdagen!

Coaching kan være en tilnærming hvor du lærer deg nye måter du kan mestre hverdagen, rett og slett! NLP er kunnskapen om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensiale enn vi utnytter. Det handler om å oppdage ditt potensiale og noen ganger også gjenoppdage dette i en travel hverdag.

NLP gir oss også praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre våre ressurser. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv ut fra en ny bevisstgjøring og forståelse av hvorfor vi tenker, føler og gjør det vi gjøre. Når dette kan bli begrensende så kan vi ved å lære oss ulike mentale hjelpemidler lettere overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, følelser, oppfatninger, overbevisninger, atferd eller essensielle verdier.

NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål. Eventuelt i kombinasjon med bruk av TFT (tankefeltteknikk) eller EFT (Emosjonell Frihetsteknikk).

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillærte mønstre og måter vi reagerer på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP bruker ditt selvbilde og innstilling til å skape forandringer, og fremme vekst. Hvis du føler deg hjelpeløs i forhold til et tema, kan du slutte å lete etter løsninger. Hvis du derimot lærer å se situasjonen og din egen evne på en annen måte, vil nye muligheter og løsninger umiddelbart være tilgjengelige. Også får du selv muligheter til å velge.

Selvledelse som tilnærming for positive prosesser

Veiledning til å forstå hvordan du kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og atferd, kan være en del av dette. Noe som ofte knyttes til selvledelse. Ofte tenker vi på ledere og ledelse i en profesjonell setting ift. selvledelse, men det kan absolutt være like aktuelt på det personlige plan.

Jeg mener hver og en sin personlige bærekraft og hvordan vi kan påvirke denne slik at vi kan trives, blomstre og utnytte vårt potensiale er like viktig utenfor jobb. Hvordan vi løser dette og finner en balanse for hvor mye tid vi f.eks. bruker på jobb vs privat kan være nøkkelen.

Hva vi bruker energi på enten det skjer bevisst eller ubevisst gir en verdifull innsikt. Denne innsikten kan du da lettere utnytte for veien videre i livet. Vårt aktivitetsnivå og vår energi henger sammen og noen verktøy for hvordan du kan ivareta deg selv ved å prioritere, sette grenser og kommunisere dette på en gode måte i møte med andre, gjør hverdagen både enklere og mer trivelig.

Hva betyr det for deg å…

 • ha en hverdag hvor du trives, tar sunne og gode valg?
 • bli enda mer bevisst på egen kommunikasjon og adferd?
 • ha gode relasjoner?
 • ha energi, tilstedeværelse og livsglede?
 • føle deg trygg med god selvfølelse, hvor du kan være deg selv?
 • kunne finne veien videre…?
 • kjenne balanse og harmoni?
 • kjenne deg mentalt sterk og trygg i egen kropp

Hvis du skulle sagt noe om de spørsmålene jeg har listet opp ovenfor? Hva ville du sagt? Bare det å få muligheten til at du kan bli kjent med deg selv på en litt ny måte kan være en spennende og verdifull reise.

Hvordan vi leder oss selv gjennom livet handler jo om det å møte, håndtere og leve med de endringene som er en naturlig det av livet, men som vi ikke nødvendigvis liker eller forstår. Det er jo heller ikke slik at vi alltid finner de svarene vi leter etter som en logisk forklaring eller årsak. Det er mye vi ikke vet, det er mye vi ikke forstår og det er en risiko å ta sjansen på å våge å leve! Noen ganger til tross for det som har skjedd eller kan skje i fremtiden.

Ofte kan det være nettopp vår frykt for å gjøre en feil eller at vi senere vil kunne angre på våre valg som holder oss tilbake. Det å gjøre noen endringer og ta grep i en vanskelig situasjon eller et dilemma, krever at kropp, sinn og sjel kommuniserer, og spiller på samme lag.

Dette er coaching i verdensklasse!

Kjetil Rekdal

Du kan lære hvordan du kan ta ledelsen i eget liv eller på jobb, og vise deg selv og andre resultater av «coaching i verdensklasse»», ref. Kjetil Rekdal, fotballtrener og tidligere landslagstrener.

Har du et sterkt ønske om å spille mer på lag med deg selv, og dine medspillere på jobb eller i livet, så ta kontakt, i dag!

Restitusjon som utøver av eget liv

Hva mener vi med restitusjon? Typisk relateres dette til idrett, prestasjon og skader. Restitusjon betyr ‘bedring’, ‘normalisering’ og sikter til helbredelse etter sykdom. Verbet restituere betyr å bringe tilbake i tidligere tilstand eller form. Å restituere seg, eller bli restituert, betyr å bli frisk eller uthvilt igjen, eller å komme seg. Man kan for eksempel restituere seg raskt etter en skade.

Det er i restitusjonsfasen kroppen bygges opp igjen etter trening. God restitusjon handler om å spise nok, drikke nok, rolig aktivitet, hvile og sove nok. I perioder med mye trening, jobb eller andre aktiviteter, så er god restitusjon mellom «øktene i livet» særlig viktig for å unngå overbelastning, slik jeg tenker.

Mental trening kan være noe av det viktigste du helt bevisst velger å prioritere fordi uten denne delen så handler det om disiplin og «skippertak» eller å tenke «prosjekt». Det betyr at da regner vi ikke med at det blir noe varig endring … Vi forholder oss og hjernen vår forholder seg til noe som har en begrensing enten ift. mengde eller varighet.

Dersom vi tror at dette fungerer og gir varig endring, bærekraft i eget liv eller virksomhet, så tar vi feil og lurer oss selv. Og enda viktigere, hvis vi parkerer dette med hva som er såkalt riktig eller feil, så vil det ikke fungere. For meg så har det blitt mer og mer synlig at det handler mer om hva som fungerer for å lykkes, motiveres eller mestre, og mindre om hva som er «riktig» eller «feil» enn hva vi tror.

Veiledning og hva trenger du for å …?

Foto: May Britt Lian
 • Få utviklet ditt potensiale som leder i eget liv, eventuelt som leder av andre?
 • Bli bevisst på hva du SIER, TROR og GJØR ut fra dine tanker, følelser og adferd?
 • Få økt selvtillit, motivasjon og mestring som alternativ til utilstrekkelighet, usikkerhet og kritiske tanker?
 • Få en økt forståelse av sammenhengen mellom din energibalanse og indre harmoni vs mentale og/eller fysiske symptomer?
 • Få identifisert hva som kan være følelsesmessige begrensninger slik at du vet hvor «skoen trykker», og hvorfor. Da er det lettere å kunne finne løsninger.
 • Leve i harmoni med deg selv og andre, og hvor du kjenner deg trygg og sterk (empowerment), har en god selvfølelse og tillit til at når det dukker opp en utfordring eller flere, så vil du finne løsninger.

Så hvordan ønsker du å leve ditt liv, egentlig?

 • Har du lyst til å bli mer kjent med deg selv, dine behov og drømmer? 
 • Vil du bli kvitt usikkerheten rundt hvorfor du har det slik du har det?
 • Vil du kjenne at du ikke lenger strever med å få hverdagen til å gå rundt?
 • Ønsker du deg ditt personlige verktøybelte for hvordan du kan møte nye utfordringer?
 • Oppleve at livet ikke lenger bare går deg forbi?
 • Ønsker du at du kan kjenne igjen og utrykke dine følelser friere i møte med andre?
 • Vil du ha en hverdag hvor bekymringer og grubling ikke tar så stor plass?
 • En hverdag hvor du ikke kjeder deg i samlivet?
 • En hverdag hvor du ikke kjemper mot din dårlige samvittighet?
 • Hvor du ikke lenger syns det er så vanskelig å sette dine grenser?
 • Kjenner deg umotivert og har arbeidsglede?
 • Hvor du kan få sove og våkne uthvilt på morgenen?

Empowerment – din kraft og din vilje

Empowerment kan defineres som styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser.

Når du skaper livet og den livsstilen du ønsker deg, og tar de viktigste grepene. Da får du også økt livsmestring, økt velvære og økt livskvaliteten. Dette kan også positivt påvirke ditt velvære og din helse. Når du vet hva som er viktigst for deg og forstår hvorfor, så gir livet ditt enda mer mening.

Min rolle

Hjelpe, støtte, oppmuntre og utfordre slik at du bevisst kan kjenne igjen og deretter mer bevisst påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre.

Jeg velger å ta imot Livet med åpne armer. Enten det oppleves smertefullt eller helt utrolig magisk!

Min rolle er å møte deg der du er. Hjelpe deg underveis til å forstå deg selv og den transformasjonen som skjer når kropp, sinn og sjel får din fulle oppmerksomhet, fordi disse tre henger sammen.

Jeg ønsker å hjelpe deg finne løsninger på det du ønsker å endre og aksept for det du uansett ikke har ansvar for.

Og deretter gi deg verktøy for hvordan du kan øve på din transformasjonsprosess i praksis. Noe av dette kan også være motivasjon underveis slik at du kan gjenoppdage ditt mot, mestre og videreutvikle egne evner.

Blikket ditt blir vendt innover og du får kontakt med din indre visdom. Lærer å lytte til din intuisjonen med tillit til dine egenskaper, din kropp og sjel.

Du blir etter hvert selv din beste venn og rådgiver, og tar beslutninger eller valg som er viktigere for deg. Da er du i en god sirkel eller flyt. 

Du opplever at det blir mindre «støy» i livet ditt og du kan få økt tilstedeværelse, redusert opplevelse av dårlig samvittighet og økt glede, energi og mestring.

Naturen er ett av mine verktøy for indre harmoni i hverdagen. Walk & Talk kan være supert!

Selvledelse kan være en av flere verktøy for hvordan vi kan utvikle og håndtere alle dine ulike roller i livet.

Ulike livsområder som skole/karriere/jobb, helse/kropp, relasjoner (par, venner, familie) moro/fritid, fysiske omgivelser (bolig eller bosted), økonomi og personlig utvikling eller utdanning kan være naturlige områder å se på.

Sammen med meg vil du kunne lære enkle metoder og effektive teknikker som kan hjelpe deg med å rydde i bevisste eller ubevisste tankemønstre og adferd. Gjennom samtaler og kurs kan du også få hjelp til å løse opp det som begrenser deg tankemessig, enten dette skjer via en-til-en samtaler, kurs eller i små grupper.

Holistisk tilnærming for HELE deg

For meg så er det viktig å se HELE deg, se sammenhengen mellom kropp og sinn, og sjel. Opplevelsen av tankekaos og indre uro over tid kan trigge ulike symptomer både psykisk og fysisk i kroppen din, og som kan gi smerter i ulik form som f. eks. vondt i muskler og ledd, hjernetåke, søvnproblemer, vondt i magen eller hodepine?

Dette kan igjen begrense deg og påvirke din livskvalitet. Dersom du ønsker deg vekk fra det som begrenser deg og heller oppsøke en større balanse i hverdagen, så kan NLP coaching og / eller TFT tankefeltteknikker (EFT) være gode verktøy i ditt «verktøybelte» på veien videre i LIVET… Jeg kombinerer ofte ulike tilnærminger ut fra min erfaring, intuisjon og kunnskap.

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN