NLP Coaching


Hvordan har du det?

 • Har du lyst til å bli mer kjent med deg selv, dine behov og drømmer? 
 • Kjenner du på usikkerhet rundt hvorfor du har det slik du har det?
 • Sliter du med å få hverdagen til å gå rundt?
 • Er du lei av «skippertak» og ønsker mer varige endringer i ditt liv?
 • Syns du foreldrerollen er utfordrende?
 • Lengter du etter nye utfordringer i din karriere?
 • Trenger du hjelp til stressmestring?
 • Opplever du at livet bare går deg forbi?
 • Kjenner du på vanskelige følelser eller fobier?
 • Strever du meg bekymringer og tankekaos?
 • Syns du dette med kommunikasjon er vanskelig?
 • Kjeder du deg i samlivet?
 • Strever du med dårlig samvittighet?
 • Vil du videre, men kjenner deg usikker på hvordan du gjør dette?
 • Opplever du at din utvikling har stagnert?
 • Strever du med lav selvtillit eller selvfølelse?
 • Syns du det er vanskelig å sette grenser?
 • Har du begynt å grue deg for å dra hjem?
 • Kjenner du deg tom eller uten gnist og livsglede?
 • Strever du med søvn og kjenner deg utslitt?
 • Føler du deg ensom selv om du er sammen med andre?
 • Eller er du i en livssituasjon som virker helt fastlåst?
 • Opplever du at handlingsmønstre eller livssituasjoner til stadighet ser ut til å gjenta seg?
 • Kjenner du deg engstelig eller på sorg?
 • Syns du det er vanskelig å sette grenser for deg selv eller andre i ditt liv?

Hva betyr det for deg å…

 • ha en jobb du trives i?
 • ta sunne og gode valg?
 • bli enda mer bevisst på egen kommunikasjon og adferd?
 • ha gode relasjoner?
 • ha energi, tilstedeværelse og livsglede?
 • føle deg trygg med god selvfølelse?
 • kunne være deg selv?
 • finne veien videre…?
 • føle økt indre ro, balanse og harmoni?

Jeg er opptatt av at LIVET gir MENING!

Når du skaper livet du ønsker deg og tar de gode valgene, da får du også den livskvaliteten og livsstilen du selv ønsker. Du vet hva som er viktig for deg, hvorfor, og dermed så gir livet ditt mening.

I løpet av en utviklingsprosess ser du tydeligere hvem du er, hva som er viktig for deg og hvordan du ønsker å leve ditt liv. Blikket ditt blir vendt innover og du får kontakt med din indre visdom, og lærer å lytte til din intuisjonen bl.a.

Du blir etterhvert selv din beste venn og rådgiver, og tar beslutninger eller valg som er riktigere for deg. Da er du i en god sirkel eller flyt. Du opplever at det blir mindre «støy» i livet ditt og du kan få økt tilstedeværelse redusert opplevelse av dårlig samvittighet og økt glede, energi og mestring. Din endring vil igjen kunne påvirke dine nære omgivelser på en positiv måte.

NLP coaching kan være ett av dine «verktøy» i forhold til dette ut ifra dine ulike roller, relasjoner innen viktige livsområder som skole/karriere/jobb, helse/kropp, relasjoner (par, venner, familie) moro/fritid, fysiske omgivelser (bolig eller bosted), økonomi og personlig utvikling eller utdanning.

Sammen med meg vil du bli kjent med flere enkle metoder og effektive teknikker som kan hjelpe deg med å rydde i bevisste eller ubevisste tankemønstre. Gjennom NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) kan du også få hjelp til å løse opp det som begrenser deg tankemessig (kognitiv psykologi).

 NLP Coaching – ditt «VERKTØYBELTE» for veien videre…

Det kan være at du i hverdagen har erfaringer eller symptomer som f. eks. indre uro, tankekaos, negativt stress, angst, manglende motivasjon, konsentrasjonsproblemer, prestasjonsangst, slitenhet eller at du strever med kommunikasjon og dine relasjoner.

For meg så er det viktig å se HELE deg, se sammenhengen mellom hode, kropp, sjel og sinn. Opplevelsen av tankekaos og indre uro kan skape SYMPTOMER som kan ha samlet seg i kroppen din, og som kan gi smerter i ulik form (f. eks. vondt i muskler og ledd eller hodepine).

Dette kan igjen begrense deg og påvirke din livskvalitet, og dersom du ønsker deg vekk fra det som begrenser deg og søker en større balanse i hverdagen eller økt livskvalitet, så kan NLP Coaching og/eller TFT-Tankefeltteknikk være gode «verktøy i ditt «verktøybelte» på veien videre i LIVET…

3 gode verktøy for økt harmoni & balanse

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN