Selvledelse & veien til Balanse & Harmoni


Selvledelse handler om hvordan du bevisst kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre. Noen ganger kommer imidlertid hverdagen og selv Livet i veien for at vi beholder kontakten med oss selv, og vår omverden.

En del av dette kurset kan derfor også handle om hvordan du kan fornye kontakten med deg selv, din kropp og ditt sinn.

Hva betyr det for deg å…

 • ha en hverdag hvor du trives, tar sunne og gode valg?
 • bli enda mer bevisst på egen kommunikasjon og adferd?
 • ha gode relasjoner?
 • ha energi, tilstedeværelse og livsglede?
 • føle deg trygg med god selvfølelse hvor du kan være deg selv?
 • kunne finne veien videre…?
 • kjenne balanse og harmoni?
 • kjenne deg mentalt sterk og trygg i egen kropp

Hvis du skulle sagt noe om de spørsmålene jeg har listet opp ovenfor? Hva ville du sagt? Bare det å få muligheten til at du kan bli kjent med deg selv på en litt ny måte, utvikle dine egenskaper til neste nivå eller forstå hva det er som gjør at du har det slik du har det? – Kan for mange være en spennende og verdifull reise.

Hvordan vi leder oss selv gjennom livet handler jo om det å møte, takle og leve med de endringene som er en naturlig det av livet, men som vi ikke nødvendigvis liker eller vet hvordan vi skal takle? Det er mye vi ikke har kontroll på i livet, det er mye som kan være urettferdig og det er mye vi ikke har opplevd før som kan være både spennende og skremmende…

Det er jo heller ikke slik at vi alltid finner de svarene vi leter etter som en logisk årsak. Det er mye vi ikke vet, det er mye vi ikke forstår og det er en risiko å ta sjansen på å våge å leve, – til tross for det som har skjedd eller kan skje?

Ofte kan det være nettopp vår frykt for å gjøre en feil eller at vi senere vil kunne angre på våre valg som holder oss tilbake. Det å ta grep og gjøre noe med en vanskelig situasjon eller et indre dilemma krever at kropp, sinn og sjel kommuniserer, og spiller på samme lag. Denne forutsetningen våger vi ofte ikke å tro er mulig, fordi da trenger vi jo heller ikke å gjøre noe!

Hva trenger du for å kjenne at du blomstrer?

Foto: May Britt Lian
 • Får utviklet ditt potensiale som leder i eget liv, eventuelt som leder av andre?
 • Blir bevisst på hva du SIER, TROR og GJØR ut fra dine tanker, følelser og adferd?
 • Får økt selvtillit, motivasjon og mestring som alternativ til utilstrekkelighet, usikkerhet og negative tanker?
 • Får en økt forståelse av sammenhengen mellom din energibalanse og indre harmoni vs mentale og/eller fysiske symptomer?
 • Får identifisert hva som kan være følelsesmessige begrensninger slik at din hverdag kan oppleves mer i harmoni og hvor du kjenner deg styrket (empowerment), har god selvfølelse, trygghet og motivasjon på veien videre…

Hvordan ønsker du å leve ditt liv, egentlig?

 • Har du lyst til å bli mer kjent med deg selv, dine behov og drømmer? 
 • Kjenner du på usikkerhet rundt hvorfor du har det slik du har det?
 • Sliter du med å få hverdagen til å gå rundt?
 • Syns du foreldrerollen er utfordrende?
 • Lengter du etter nye utfordringer i din karriere?
 • Trenger du hjelp til stressmestring?
 • Opplever du at livet bare går deg forbi?
 • Kjenner du på vanskelige følelser?
 • Strever du meg bekymringer og tankekaos?
 • Syns du dette med kommunikasjon er vanskelig?
 • Kjeder du deg i samlivet?
 • Strever du med dårlig samvittighet?
 • Opplever du at din utvikling har stagnert?
 • Syns du det er vanskelig å sette grenser?
 • Har du begynt å grue deg for å dra hjem?
 • Kjenner du deg umotivert og mangler arbeidsglede?
 • Strever du med søvn og kjenner deg sliten?
 • Føler du deg ensom selv om du er sammen med andre?
 • Eller er du i en livssituasjon som virker helt fastlåst?
 • Kjenner du deg engstelig og frustrert?
 • Syns du det er vanskelig å sette grenser?

Hva trenger du for å påvirke din helse?

Hvordan du kjenner igjen de symptomene som kroppen varsler når vår helse trues, kan være en viktig del av selvledelse. Eventuelt, når du kjenner du har for lite overskudd eller kanskje for mye stimulering?

Hvordan du kan påvirke din energi i hverdagen kan starte med å forstå hva som kan ha bidratt til ubalansen og de symptomene som vi opplever.

Vårt velvære og opplevelsen av indre ro og at livet er godt å leve til tross for omstendigheter kan endres når du lærer å observere, påvirke og gradvis trives både i møte med deg selv (kropp, sinn og sjel), og andre!

Empowerment – din kraft og din vilje

Empowerment kan defineres som styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser. Når du skaper livet du ønsker deg og tar de gode valgene, da får du også livsmestring, økt velvære, livskvaliteten, og den livsstilen du selv ønsker. Dette kan også påvirke ditt velvære og din helse. Du vet hva som er viktig for deg, forstår lettere hvorfor, og dermed så gir livet ditt enda mer mening.

Min rolle

Selvledelse handler om hvordan du bevisst kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre.

Jeg velger å ta imot Livet med åpne armer. Enten det oppleves smertefullt eller helt utrolig magisk!

Min rolle er å møte deg der du er. Hjelpe deg underveis til å forstå deg selv og den transformasjonen som skjer når kropp, sinn og sjel får din fulle oppmerksomhet fordi disse tre henger sammen. Jeg ønsker å hjelpe deg finne løsninger på det du ønsker å endre og aksept for det du uansett ikke har ansvar for.

Og deretter gi deg verktøy for hvordan du kan øve på din transformasjonsprosess i praksis. Noe av dette kan også være støtte og motivasjon underveis slik at du kan gjenoppdage ditt mot, mestre og videreutvikle egne evner. Blikket ditt blir vendt innover og du får kontakt med din indre visdom og lærer å lytte til din intuisjonen, kropp og sjel.

Du blir etter hvert selv din beste venn og rådgiver, og tar beslutninger eller valg som er riktigere for deg. Da er du i en god sirkel eller flyt. Du opplever at det blir mindre «støy» i livet ditt og du kan få økt tilstedeværelse, redusert opplevelse av dårlig samvittighet og økt glede, energi og mestring.

Naturen er ett av mine verktøy for indre harmoni i hverdagen. Walk & Talk kan også være en god form for å snakke sammen.

Selvledelse kan være en av flere verktøy for hvordan vi kan utvikle og håndtere alle dine ulike roller i livet. Ulike livsområder som skole/karriere/jobb, helse/kropp, relasjoner (par, venner, familie) moro/fritid, fysiske omgivelser (bolig eller bosted), økonomi og personlig utvikling eller utdanning kan være naturlige områder å se på.

Sammen med meg vil du kunne lære enkle metoder og effektive teknikker som kan hjelpe deg med å rydde i bevisste eller ubevisste tankemønstre og adferd. Gjennom kurset kan du også få hjelp til å løse opp det som begrenser deg tankemessig enten dette skjer via en-til-en kurs eller i små grupper.

Holistisk tilnærming for HELE deg

Det kan være at du i hverdagen har erfaringer eller symptomer som f. eks. indre uro, tankekaos, negativt stress, angst, manglende motivasjon, konsentrasjonsproblemer, prestasjonsangst, slitenhet eller at du strever med kommunikasjon og dine relasjoner?

For meg så er det viktig å se HELE deg, se sammenhengen mellom kropp og sinn, og sjel. Opplevelsen av tankekaos og indre uro over tid kan trigge ulike symptomer både psykisk og fysisk i kroppen din, og som kan gi smerter i ulik form som f. eks. vondt i muskler og ledd, hjernetåke, søvnproblemer, vondt i magen eller hodepine?

Dette kan igjen begrense deg og påvirke din livskvalitet, og dersom du ønsker deg vekk fra det som begrenser deg og søker en større balanse i hverdagen eller økt livskvalitet, så kan NLP Coaching og/eller TFT-tankefeltteknikker være gode verktøy i ditt «verktøybelte» på veien videre i LIVET…

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN