SELVHJELP


I believe…

«Communication is a skill that you can learn. It’s like riding a bicycle or typing.  If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.» – Brian Tracy

Jeg tror…

At vi som mennesker har evnen til å utvikle oss, vokse og endre våre vaner. Jeg tror også at det vil kreve mot, vilje og tålmodighet fordi om selve endringen kan skje raskt og noen ganger uten at vi legger merke til det så vil det være en periode i forkant med utforsking, øvelse og korrigeringer. Dessuten så viser det seg at nye erfaringer og ny kunnskap er «ferskvare» slik at vi må bygge opp en «konto» av nye erfaringer før vi faktisk blir trygge på oss selv. Trygge nok til å ha tillit til at vi har endret våre vaner og dermed også vår adferd både i møte med andre, felleskapet og kan hende enda viktigere i møte med oss selv, og vårt selvbilde hvor vi kan se oss selv som en verdifull del av noe større…

Praktiske verktøy for en bedre hverdag?

Nedenfor finner du ulike tips og «verktøy» som kan være til hjelp i din hverdag. Bruk gjerne litt tid på å utforske disse og om du lurer på noe så håper jeg du velger å ta kontakt med meg fordi jeg er her for å hjelpe. – Lykke til!

YouTube som verktøy?

 • Henrik Aase sin video – Ordinary decisions. Morsom og informativ video om motivasjon, ref LINK
 • Brenè Brown sin video om sårbarhet (Power of Vulnerability), ref LINK
 • Brenè Brown sin video om skam (Listening til shame), ref LINK
 • Brenè Brown sin video om mot i klasserommet, ref LINK
 • Amy Cuddy sin video om kroppsspråk, LINK
 • Besøk YouTube og se Gary Zukav sin video om kjærlighet og tilknytning, ref LINK
 • Besøk YouTube og se Eckhart Tolle sin video «How do I manage my loneliness?», ref LINK
 • Besøk YouTube og se Eckhart Tolle sin video «Dealing with anger, resistance and pessimism, ref LINK
 • Besøk You Tube og se Eckhart Tolle sin video hvor han blir intervjuet av Oprah Winfrey og avslører hvordan du kan «stoppe» dine tanker, ref LINK

Podcast som verktøy?

Sjekk gjerne ut WebPsykologens Podcast, ref. LINK. Det er psykolog Sondre Risholm Liverød som står bak WebPsykologens Podcast: SinnSyn. Målet er å formidle psykologisk teori på en praktisk anvendelig måte. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.

Likeledes så kan Hurry Slowly være et annet alternativ (engelsk), ref LINK. Hurry Slowly is hosted by Jocelyn K. Glei and is a podcast about how you can be more productive, creative, and resilient through the simple act of slowing down.

Meditasjon kan gjøres enkelt, men likevel føles vanskelig?

Meditasjon som verktøy for avspenning og stress hvor symptomer kan inkl. søvnproblematikk, ulike fysiske smerter, kognitive symptomer og manglende energi m.m.

 • Enkle pusteøvelser, sjekk ut LINK
 • Sliten, nedstemt, søvnproblemer, rastløse ben (RLS)? – Test ut selvhypnose med positive affirmasjoner ref. LINK 
 • Besøk YouTube og Jason Stephenson sin «7 Chakras Spoken Word Guided Meditation, Visualization, Relaxing, Chakra Healing, Balancing, ref  LINK  (engelsk)
 • Buddistisk meditasjon til musikk for positiv energi og ditt indre selv, ref LINK

Skriving som verktøy?

 • Skriv «lykkebok» basert på… 
  • Hva gikk ikke så bra i dag? Ut fra hva du lærte og ikke ut fra f. eks. tankeløshet.
  • Hva gikk bra i dag? Hva var du flink til å gjøre eller håndtere?
  • Hva trenger du hjelp til? Og hvem kan du be om hjelp?
  • Hva er du takknemlig for? Minimum 5 ting, stort og smått, vær så spesifikk som du klarer

Hva er ditt kjærlighetspråk?

Vi har ulike kjærlighetsspråk slik at det å bli kjent med ditt eget og andre sine kjærlighetsspråk kan hjelpe deg forstå og kommunisere på en ny måte. Sjekk gjerne ut LINK. Sjekk gjerne også ut ditt språk for tilgivelse LINK

IQ – EQ og andre tester? – Sjekk ut LINK

 

Personlighetstester ? – Sjekk ut LINK

«Gjør deg ferdig med dagen når den er over. Du har gjort det du kunne gjøre. Noen dumheter og feil har garantert sneket seg inn. Glem dem så fort du kan. I morgen er en ny dag. Du skal starte den med så mye lykke og friskt mot, at idiotiske ting fra fortiden ikke har et fnugg av sjanse til å ødelegge den.» – R. W. Emerson