KURS – En-til-En


3 enkle pusteøvelser for reduksjon av stress

WWW.BELIEVEUCAN.NO

Kurs i Selvledelse – Reisen til balanse, harmoni og livsglede 

KURS i selvledelse.
Din VIP investering i eget liv!

Kurset er lagt til rette for deg som selv er omsorgsperson, leder av andre eller jobber innen helse og utdanning. Innholdet er basert på tilbakemeldinger fra mine klienter og flere tusen timer med verdifulle samtaler.

Intensjonen er at du kan tilegne deg ulike verktøy for de endringene du ønsker ut fra din historie og der du er i livet, akkurat nå. Hvor du i møte med ditt indre så vel som ytre landskap blir kjent med hvordan du kan bruke ditt indre kompass i praksis.

Ditt kompass som består av fornyet tillit til dine egenskaper, kunnskap, verdier, livserfaring og intuisjon. Noe som også vil kunne påvirke ditt velvære i hverdagen, og din helse.

Hensikten er at du ila. denne transformasjonsprosessen trygt kan navigere deg selv gjennom livets ulike stormer eller stille.

Likeledes en visjon om at du og jeg i møte med andre bevisst kan velge å gi videre vår klokskap, og ikke vår smerte.

Du får…

  • et opplegg med tett en-til-en oppfølging underveis. Dette skjer i samarbeid med deg og legges til rette for den enkelte.
  • lære hvordan du bevisst kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker og handlingsmønstre
  • lære hvordan du kan kommunisere dine ønsker og behov på en god måte i møte med deg selv, og andre
  • lære om sammenhengen mellom din energibalanse og helse.
  • lære om kropp, sinn og sjel, dine tanker og følelser i møte med ditt ego

TEMAER KAN VÆRE…

Ulike temaer innen dine livsområder kan være identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet, tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, grensesetting, finne plassen din, mestring, samliv, stress, dårlig selvbilde og skammen sitt ansikt, tidsklemma og ubalanse i hverdagen som gjøres om til handling i praksis, og en mer harmonisk hverdag ut fra hva som er realistisk for akkurat deg.

Kurs TFT tankefeltteknikker – Din kilde til økt livskvalitet fysisk og mentalt

Etter flere års erfaring som terapeut, coach og veileder ønsker jeg nå å tilby selvhjelpskurs for deg som ønsker å lære hvordan du kan bruke TFT tankefeltteknikker som metode for økt livskvalitet, balanse og harmoni i

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Design-uten-navn-4.png
Kurs i TFT tankefeltteknikker.
Din kilde til økt livskvalitet!

hverdagen. – Dette er noe jeg brenner veldig for og som jeg ønsker å gi videre ut fra alle de ulike og utrolig verdifulle menneskemøtene jeg har hatt opp gjennom årene. Du får her muligheten til å gjennomføre kurset i gode og trygge rammer sammen med meg.

TFT tankefelt terapi kan benyttes for behandling av følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke. Min tilnærming er bygd på energi psykologi og teorien om at vi mennesker består av energi. Økt energiflyt er også derfor noe man kan benytte TFT for å oppnå.

Du kan få…
  • Forståelsen for hvordan hjernen og kroppen din fungerer
  • Selvhjelp til å håndtere ulike symptomer i hverdagen
  • Økt energiflyt

TEMAER KAN VÆRE…

Temaer kan være adferds- og konsentrasjonsproblemer, allergiplager, angst, fibromyalgi, flauhet, fobier, øke prestasjonsevne, hodepine, indre uro, konsentrasjonsproblematikk, lese- og skriveproblematikk, migrene, nedstemthet, røykeslutt, samlivsproblemer, sinne/hat/irritasjon, selvfølelse, sjalusi, skyldfølelse, slanking, smerter, sorg, spenninger, stress, sykefravær, søvnproblematikk, slitenhet, traumer m.m. 

Kurs i din indre menneskemusikalitet – Din følsomhet som kilde til potensiale og styrke

Er du blant dem som verken kjenner deg helt igjen i beskrivelsen av introvert eller ekstrovert? Elaine Aron har kommet med en form for oppklaring, i form av en gjesteblogg i nyhetsbrevet hennes. Dette er et tema som har opptatt meg siden jeg begynte å lære om høysensitivitet.

Forsker Jacquelyn Stricklands gjesteblogg omhandler også denne forvirringen. Hun er selv høysensitiv ekstrovert, og hennes mann er ikke-sensitiv introvert. Hun kjenner ikke mannen igjen i beskrivelse av introversjon, men hun finner seg selv.

Hvordan leve i balanse med deg selv og samtidig utnytte ditt potensiale som høysensitiv?
Jeg er selv utadvendt og høysensitiv.
Den forståelsen har endret mitt liv!

Jeg tilbyr en-til-en kurs med øvelser og personlighetstester for deg som enten selv er høysensitiv eller i ulike roller møter høysensitive mennesker i alle aldre. Hvordan du kan utnytte eget potensiale og kreativitet uten at det går utover din livskvalitet og helse er noe av temaene.

Likeledes hva man trenger for å leve som en høysensitiv i balanse og harmoni med seg selv, og andre. Du vil kunne få praktiske tips, enkle øvelser og hjemmeoppgaver mellom hver sesjon som kan bidra til positive og varige endringer for deg selv, og andre.

Hvordan du velger å leve livet ut fra dine gode egenskaper, følsomhet og hva dette gjør med deg, og de rundt deg kan være en viktig brikke i livets puslespill. Du selv så vel som andre skal jo oppleve både livskvalitet, mestring og en verdifull hverdag.

Det å akseptere, forstå og vite hvordan man kan håndtere sine egenskaper på en god måte er kjempeviktig for ALLE, men kan hende EKSTRA viktig for deg som er høysensitiv!?

Hva sier andre kursdeltakere og klienter?

WWW.BELIEVEUCAN.NO