MAY BRITT LIAN

Om May Britt


Hei, jeg heter May Britt og jeg er brennende opptatt av å løfte andre! Hvordan vi har det i hverdagen og livet er derfor noe jeg er svært opptatt av! 

Jeg er gift og har vært på flere opp- og nedturer i samlivet med mannen min i over 38 år. Jeg er kone, pårørende, mamma, datter, bestemor, søster, venn, leder, selvstendig næringsdrivende, kollega, kursleder, coach, mentor, terapeut, veileder og et medmenneske. Jeg har jobbet i ulike roller og fått møte mange forskjellige medmennesker. Dette har gitt meg muligheter til å kjenne på hva som skjer inni oss når livet plutselig endrer seg, på godt og vondt.

En av mine medfødte egenskaper er at jeg er høysensitiv (HSP). En egenskap som jeg har lært meg til å bli «kompis» med og glad i,  inkludert min sårbarhet.

For noen år tilbake ble jeg sammen med mange tusen andre berørt av oppsigelser i gass- og olje bransjen hvor markedet endret seg drastisk. Dette var en stor sorg, men ble en ny mulighet til å skape min egen arbeidsplass.  Drømmen om å jobbe med det jeg brenner aller mest for! – Hjelpe andre i sine lederroller eller ta ledelsen og finne sin plass i eget liv!

I perioder av livet har jeg som mange andre følt på negativt stress som bidro til kronisk sykdom hvor smerter, slitenhet, angst og depresjon kom i veien for min livskvalitet. Jeg har også fått kjenne på sinne, frustrasjon, indre uro, høye krav, dårlig samvittighet, sorg og svik, men også min varme, sterke, indre kilde av enorm livsglede!

Som pårørende så vet jeg av erfaring at det å støtte noen på den siste delen av vår livsreise, gjør noe med oss. Det gjør også noe med oss når vi som pårørende lever med sykdom og konsekvensene av dette. Det kreves en vilje og evne til å skape en ny «normal» som vil utgjøre den nye hverdagen. 

Jeg har også kjent på en usikkerhet i forhold til hvem jeg er, hvordan takle sykdom som pårørende, hvordan passe inn, bekymringer, prestasjonspress, tankekaos, og temaer rundt kropp og helse. Ja da, lista blir lang! Enkelt sagt; jeg har kjent på hva LIVET kan gi og hva livet kan ta!

Alle mine verdifulle menneskemøter gir meg daglig takknemlighet, glede og ydmykhet!

Det å navigere seg gjennom livet og samtidig kjenne seg trygg i det utrygge, gjør at vi noen ganger trenger hjelp. Denne hjelpen kan være som ny innsikt, en økt bevissthet eller bekreftelse på det vi allerede vet?

Hjelpen kan også være at du får verktøy for hvordan du kan finne løsninger på det vanskelige, lære å sette grenser og prioritere, finne en balanse i hverdagen og hvor du bruker og får energi, eventuelt også finne en indre ro midt i stress, slitenhet og krav fra andre eller deg selv?

Som personlig veileder, lederstøtte og sparring partner så bidrar jeg som en som kommer utenfra organisasjonen. Dette kan være en helt uvurderlig verdi når du som leder, fagansvarlig eller medarbeider står i vanskelige saker over tid.

I møte med den enkelte så ønsker jeg å bidra til at hver og en finner veien videre når slitenheten kommer snikende og påvirker både nære relasjoner og helse på en negativ måte i hverdagen, og selve livet!

Jeg ønsker at livet skal være mer enn en kamp og jeg er villig til å ta opp kampen mot det som bidrar til at hverdagen oppleves vanskelig. Måten jeg gjør det på er at du og jeg sammen finner løsninger ut fra forståelse, empati og omsorg. At du blir sett, lyttet til og forstått. Slik at du kan påvirke det som ikke fungere så bra i eget liv, ivareta det som fungerer og gjøre dette i tråd med den du ønsker å være, egentlig. 

“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” – Maya Angelou

Bakgrunn

Jeg har alle nivåer av NLP coaching,  TFT tankefeltteknikk terapeut utdanning og fungerer i dag som leder av TFT Norge.

Jeg tilbyr kurs og samtaler ved personlig fremmøte så vel som via ulike digitale plattformer. Jeg opplever også at telefon og walk & talk kan fungere for mange. 

Min lange og brede yrkeserfaring består av roller både som leder, medarbeider og entreprenør. Jeg har jobbet som eiendomsmegler i Wisconsin, USA. Videre innenfor administrasjon- og ledelse, kvalitet, kursledelse, fasilitering og teamutvikling, samt salg- og service innenfor store og små private og offentlige virksomheter i Norge og USA. 

Jeg velger å fortsette min reise med ønske om å våge og bruke min magefølelse og klokskap som kompass, våge å lede ut fra mitt hjerte og hode. Fordi når vi opplever harmoni og balanse i oss selv, så blir alt annet uvesentlig, egentlig.

Også hender det at jeg navigerer litt feil og må justere. Minne meg selv på hva som egentlig betyr noe, og våge å gi litt blanke… Med en aksept og forståelse for at jeg ikke vet alt, men kan ha tillit til at jeg finner løsninger eller kan be om hjelp fra andre når jeg trenger det. 

Gode tanker, May Britt

3 enkle pusteøvelser for reduksjon av stress

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIANhttp://www.believeucan.no/?page_id=3892