Priser og kampanjer


Hvordan møtes vi?

Kurs- og terapisamtalene finner sted ved bruk av video, telefon, walk-and-talk eller personlig fremmøte på mine kontorer i Drammen og Hvittingfoss. Du kan også gjøre avtale om at vi møtes på din *arbeidsplass. *Gebyr på kr. 400,- ved avtale.

DIN tid som min VIP kunde – den gode samtalen

Noen velger også å bruke denne samtalen til en mulighet til å bli litt kjent med meg og hvordan jeg jobber. Den kan også være en oppfriskning av kunnskap, ny innsikt, sortering av tanker og følelser eller som et motiverende løft i hverdagen.

SOMMER KAMPANJE Individuelle samtaler 60 minutter kr. 850,- / 90 minutter kr 1.200,- 

Par eller familie samtaler 60 minutter kr. 1.200,- / 90 min. kr. 1.800,-

NB! Tilbyr pakker tilpasset ønsker og behov. Se egne priser for dette nedenfor. NB! KAMPANJE PRISER gjelder ved bestilling innen 31/7/22. 

BESTILL bli kjent samtale

 

Veiledning, NLP coaching eller TFT tankefeltteknikker 

Temaer

Selvutvikling, karriere, identitet, angst, sorg, samliv, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, pårørende ved sykdom, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet (HSP), kommunikasjon, små og store traumer, selvutvikling, mestring, samliv, tidsklemma, ulike smerter og opplevelse av ubalanse i hverdagen m.m. Du får et tilpasset opplegg i samarbeide med deg, eller dine.

SOMMER KAMPANJE Individuell terapi pakke 5 sesjoner à ca. 90 minutter m/tett oppfølging underveis kr 5.500,- (Veil. kr. 7.500,-).

SOMMER KAMPANJE Par eller familie terapi pakke 5 seksjoner à ca. 90 minutter m/tett oppfølging underveis kr 8.000,- (Veil. kr. 11.000,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.
Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

BESTILL bli kjent samtale

 

SOMMER KAMPANJE KURS i selvledelse – DIN kilde til balanse og harmoni

Dette kurset er for deg som ønsker deg en spennende reise i ditt indre hvor du kan få kontakt med deg selv, bli oppmerksom på dine mønstre, og bruke det du har lært i praksis.

Det kan være at du ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere, utdanning, selvutvikling, økonomi, kropp- og helse? Eventuelt, jobbe med din selvfølelse, identitet, balansere dine roller enten det er som leder av andre eller som leder i eget liv?

I tillegg vil du også kunne få økt bevissthet rundt din egen tro, tanker, følelser, verdier, motivasjon, ønsker og drømmer.

Innholdet i kurset vil tilpasses deg og jeg legger opp til at du vil få et kurs med muligheter for transformasjon og endringer fordi jeg har verktøykassen full, og ønsker å dele all den erfaringen jeg selv har gjort ut fra alle de jeg har jobbet med opp igjennom årene.

Oppsummert så kan du få …
 • Komplett «verktøybelte» som består ulike, men enkle og effektive øvelser som du kan bruke i praksis.
 • Hjelp til selvhjelp for håndtering av livet og dine ulike roller inkl. din lederrolle
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper
 • Ny kunnskap, forståelse og strategier for hvordan du fremover kan gjøre ting på en annerledes måte, og dermed også få andre resultater
 • Identifisering av dine forsvarsmekanismer og hvordan du kan bruke denne økte bevisstheten til å skape en bedre balanse og økt harmoni mentalt og fysisk
 • Lederstøtte for deg som er leder
 • Strategier for stressmestring for deg som er en omsorgsperson eller ønsker å lære hvordan du kan balansere hverdagen
Du får også …
 • GRATIS tilbakemeldinger via sms eller e-post underveis.
 • GRATIS opplæring ift det rent tekniske.
 • GRATIS kursmateriell som du kan laste ned og se på i forkant og har tilgjengelig for alltid, samt oppgaver som du kan øve på i praksis mellom våre sesjoner.

SOMMER KAMPANJE En-til-en kurspakke i selvledelse på 5 sesjoner à ca. 90 minutter m/tett oppfølging underveis kr 5.500,- (Veil. kr. 7.500,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.
Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

BESTILL bli kjent samtale

 

SOMMER KAMPANJE KURS I TFT tankefeltteknikker – DIN kilde til økt energi,  livskvalitet og helse

Etter flere års erfaring som terapeut, coach og veileder tilbyr jeg en-til-en kurs for deg som ønsker å lære hvordan du kan bruke TFT tankefeltteknikker som metode for økt livskvalitet, balanse og harmoni i hverdagen. – Dette er noe jeg brenner veldig for og som jeg ønsker å gi videre!

Alle de ulike og utrolig verdifulle menneskemøtene jeg har hatt opp gjennom årene gir meg håp og tro på at det nytter, noen ganger til tross for krevende omstendigheter her og nå eller en vanskelig oppvekst? Du får her muligheten til å gjennomføre kurset i gode og trygge rammer sammen med meg.

TFT tankefelt terapi kan også benyttes metode for stressmestring og regulering av følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke. Summen av mindre Traumer eller de enkelte store Traumer påvirker vår atferd, relasjoner og helse.

Min tilnærming er holistisk og bygd på energi psykologi, samt teorien om at vi mennesker består av energi. Økt energiflyt er også derfor noe man kan benytte TFT for å oppnå.

Kurset er lagt opp med 5 en-til-en sesjoner à ca. 90 minutter og du vil få en-til-en demonstrasjon av metoden så vel som en grundig innføring i teknikkene ut fra eksempler, og din hverdag.

Du kan få …
 • Forståelsen for hvordan hjernen og kroppen din fungerer
 • Selvhjelp til å håndtere stress, ulike mentale og fysiske plager i hverdagen
 • Økt energiflyt

Temaer kan være ADHD, adferds- og konsentrasjonsproblemer, allergiplager, angst, fibromyalgi, flauhet, fobier, øke prestasjonsevne, hodepine, indre uro, konsentrasjonsproblematikk, lese- og skriveproblematikk, migrene, nedstemthet, røykeslutt, samlivsproblemer, sinne/hat/irritasjon, selvfølelse, sjalusi, skyldfølelse, slanking, smerter, sorg, spenninger, stress, sykefravær, søvnproblematikk,  slitenhet, traumer m.m. 

Du får også …

 • GRATIS tilbakemeldinger via sms eller e-post underveis.
 • GRATIS opplæring ift det rent tekniske.
 • GRATIS kursmateriell som du kan laste ned og se på i forkant, underveis og etter våre sesjoner.

Noen velger å lære seg metoden som en del av sin selvutvikling. Andre bruker den som en del av sine daglige rutiner for å opprettholde balanse og harmoni i hverdagen.

Jeg benytter en varsom tilnærming i trygge omgivelser hvor vi sammen tar ett steg om gangen. Her er det ikke om å gjøre å måtte prestere eller være flink, snarere at du får redusert stress slik at din energi og potensiale kan økes helt naturlig.

Kurset er ikke lagt opp til behandling av plager, men du kan underveis eller i etterkant be om individuelle sesjoner med dette. Ved sykdom oppfordrer jeg alltid til å kontakte din lege.

SOMMER KAMPANJE En-til-en kurs på 5 sesjoner à *90 minutter kr 5.500,-  (Veil. pris kr. 7.500,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.
Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

BESTILL bli kjent samtale

 

SOMMER KAMPANJE Kurs i jobbsøk – DIN karriere og veien videre…

Veivalg i forhold til karriere kan for mange skape tankekaos og indre uro i hverdagen enten dette er noe man selv ønsker eller om man har mistet jobben av ulike årsaker. Selvledelse er her et nøkkelord uansett hvilken rolle du har.

Du kan få…
 • Opplæring i forhold til jobbsøk prosessen
 • Lære hvordan du kan utarbeide CV og søkebrev
 • Øvelser og tips i forhold til CV, intervju forberedelser og mestring av selve intervjuet

SOMMER KAMPANJE En-til-en kurs med 3 sesjoner à 90 minutter kr 3.500,- (Veil. kr. 4.500,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22.
NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.
Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

BESTILL bli kjent samtale

 

SOMMER KAMPANJE En-til-en kurs i Høysensitivitet (HSP) – DIN magiske egenskap

En-til-undervisning og øvelser for deg som enten selv er høysensitiv (HSP) eller i ulike roller jobber med mennesker. Ca. 20% av befolkningen har ulik gradering av denne personlige egenskapen og den er fordelt mellom menn og kvinner.

Kurset gjennomføres via online sesjoner eller via en-til-en møter.

Du kan få…
 • Lære og øve på hvordan du kan utnytte denne egenskapen på en positiv måte
 • Verktøy og forståelse for hvordan du kan skape en god balanse og ivareta deg selv, eller andre
 • Øvelser i praksis som kan hjelpe deg vedlikeholde egen utvikling, forebygge ubalanse og mestring av stress.

SOMMER KAMPANJE En-til-en kurs med 3 sesjoner à 90 minutter kr 3.500,- (Veil. kr. 4.500,-).

NB! KAMPANJE PRISER gjeldende ved bestilling innen 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler kan imidlertid finne sted også etter 31/7/22.
Jeg tilpasser gjerne også et opplegg i samarbeid med deg.

BESTILL bli kjent samtale

 

Forelesning, motiverende foredrag, veiledning, coaching eller teamutvikling for din bedrift?

Jeg ser på lederskap som personlig og uten den uvurderlige personlige støtten utenfra, så vil det kunne være svært vanskelig å møte, stå i og bearbeide vanskelige saker som går over tid. Jeg vil eventuelt også bidra som sparring partner i møte med hverdagen og som støtte ift. strategier, videreutvikling og din videre karriere.

Det har vist seg at de fleste sykemeldinger handler om «summen av livet» for den enkelte og ikke nødvendigvis jobb i seg selv. Dette er det viktig å ta inn over seg i møte med sykdom og sykefravær.

Kanskje opplever du selv en stagnasjon eller at ditt team strever med å finne veien videre etter en konflikt?

Jeg har bred erfaring fra å jobbe med ledere innen privat og offentlig sektor. Jeg vet at det som leder til tross for intern støtte fra HR, bedriftshelsetjeneste og andre aktører kan være vanskelig å gå inn i mer personlige prosesser i møte med sine medarbeidere. Dette kan likevel være helt nødvendig og uvurderlig for at de skal kunne bearbeide, mestre og igjen bygge seg opp som ledere eller fagansvarlige i sine roller.

Det å få profesjonell personlig veiledning og støtte utenfra organisasjonen basert på gjensidig respekt og tillit fungerer! Dette vises det til i forskning og ut fra erfaring.

Sjekk gjerne ut masteroppgaver fra NTNU:

Eli Marie Wiig, ref. LINK

Siri Nilsen Bø, ref. LINK

Viktige temaer
 • Motivasjon og kommunikasjon
 • Balanse og harmoni på jobb og i livet 
 • Når summen av livet blir for mye!
 • Klager fra ansatte, medarbeidere og pårørende
 • Omtale i media
 • Vanskelige personalsaker
 • Gjenoppbygging av selvtillit og selvfølelse når tilbake i jobb
 • Endringstretthet
 • Personlige utfordringer
 • Personlig utvikling og stressmestring m.m.

Noen ganger vil ytre krav, hendelser, forventninger og press påvirke vår indre balanse og evnen til å prestere på jobb! Slitenheten kan snike seg inn i virksomheten og det starter ofte med den enkelte, og enda oftere i det skjulte.

Den enkelte sin bærekraft vil igjen påvirke enhver virksomhet sin bærekraft!

Det handler derfor ofte om å gi støtte underveis til ledere og medarbeidere på det personlige plan til å håndtere ekstremt krevende saker fordi over tid kan dette være svært belastende ift. prestasjonsevne på jobb og i eget liv.

Ta gjerne kontakt for en helt uforpliktende prat om hva jeg kan bidra med i forhold til resultater for din virksomhet, og den enkelte medarbeider.

Tilbud og priser etter avtale.

 BESTILL bli kjent samtale.

 

NB! Priser, betaling og endring eller avbestilling av timer

Jeg tilbyr betalingsplaner og tilpasser pakker ut fra ønsker og behov. 

NB! KAMPANJE PRISER gjelder ved bestilling innen 31/7/22, men hvor selve samtalene også kan finne stede etter den 31/7/22. Tidspunkt for våre samtaler skjer alltid i samarbeid med deg.

Betaling kan skje via Vipps og nettbank ut fra gjeldende betingelser og etter betalingsplan.

Sesjonene avtales i forkant og endring eller avbestilling av sesjon MÅ skje så tidlig som mulig, og senest 24 timer før starttidspunkt (helligdager teller ikke) for oppsatt tid.

NB! Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes kunden i sin helhet og faktureres, uavhengig av årsak.

3 enkle pusteøvelser for reduksjon av stress

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN