Priser


DIN gode time som min VIP kunde

Foregår ved god samtale, refleksjon og undervisning ansikt-til-ansikt eller online. Jeg legger til rette for en trivelig og trygg ramme, og ønsker å møte deg der du er livet, akkurat nå. Da får jeg mulighet til å lytte og lære om deg, og du får lære om mine ulike tilnærminger, se punkter nedenfor. Sammen kan vi tilpasse et opplegg for din spennende reise videre…

Noen velger også å bruke denne samtalen til en oppfriskning av kunnskap, sortering av tanker og følelser, og som et motiverende løft i hverdagen.

• NLP coaching; benytter samtale- og spørreteknikker sammen med enkle, effektive øvelse ut fra din hverdag slik at du ut fra læring kan bruke ulike metoder for veien videre… Det er typisk mer fokus på her og nå og din fremtid vs mye fokus på din fortid. Du kan også få oppgaver som du kan øve på i praksis. Det handler om å få metoder og teknikker for ønskede endringer og finne veien videre basert på hva som fungerer for deg i praksis.

• TFT tankefeltteknikker har vært benyttet i mange år allerede av helsepersonell og alternative terapeuter i inn- og utand, og ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016.

TFT tankefeltteknikker gjennomføres ved lett fingerbanking på utvalgte punkter på kroppens energibaner (meridianer) og bruk av pust, og dette skjer i samarbeid med meg. Fingerbankingen er tilsvarende hva man benytter innen akupressur eller akupunktur ved bruk av nåler. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjons-system. Du får grundig opplæring i teknikken og kan også be om behandling. 

• Energipsykologi tar utgangspunkt i at mennesket er en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke forsvarsmekanismer.

• Informasjonspsykologi; våre tillærte tanke- og følelsesmønstre kan være en del av det informasjonsgrunnlaget som hjernen baserer seg på. Hvordan hjernen tolker denne informasjonen og hvordan vi selv kan påvirke kan hjelpe oss fra balanse vs ubalanse. Angst kan være ett av flere symptomer på at systemet fungerer, men at den informasjonen vi har lagret i vårt minne kan være feil.

Jeg velger ofte å benytte min erfaring, intuisjon og en kombinasjon av disse tilnærmingene i samarbeid med deg fordi hva som fungerer for akkurat deg, er uansett mitt utgangspunkt.

Individuell samtale 60 minutter kr. 950,- / 90 minutter kr 1.400,- 

BESTILL bli kjent samtale

 

KURS i selvledelse – Din VIP investering i eget liv 

Dette kurset er for deg som våger å ta en spennende reise i ditt indre farvann hvor du kan finne tilbake til deg selv, bli bevisst på dine mønstre ut fra en ny forståelse, og bruke denne forståelsen i praksis på reisen videre i livet.

Kanskje er du blitt lei av å ha det slik du har det? – Eller at du lar andre ta din plass?

Det kan være at du ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere, utdanning, selvutvikling, økonomi, kropp- og helse? Eventuelt, jobbe med din selvfølelse, din identitet, balansere dine roller enten det er som leder av andre eller som leder i eget liv. «VIP» forbinder vi ofte med at noen mennesker får ekstra oppmerksomhet, service og tilrettelegging fordi de blir betraktet som en «Very Important Person». 

Hvordan betrakter du deg selv? Ser du på deg selv som den aller viktigste personen i eget liv, eller kommer du litt ned på lista over viktige personer? Ønsker du mer oppmerksomhet, anerkjennelse, nærhet, mestring og glede i hverdagen? 

VIP Temaer for kurset kan være…

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet, tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, mestring, samliv, stress, dårlig selvbilde, tidsklemma og ubalanse i hverdagen som gjøres om til handling i praksis, og en mer harmonisk hverdag ut fra hva som er realistisk for akkurat deg.

Innholdet i kurset vil tilpasses deg og jeg legger opp til at du vil få et kurs med relativt Veldig Intensivt Program (VIP) fordi jeg har verktøykassen full og ønsker å dele all den erfaringen jeg selv har gjort ut fra alle de jeg har jobbet med opp igjennom årene. Du vil kunne lære å prioritere, sette grenser på en god måte, sortere tanker og følelser, og akseptere eget ansvar, men gi slipp på det som egentlig ikke er ditt?

Jeg tilbyr personlige møter/video/tlf løsning, sammen med mulighet til å kunne benytte sms og email som et del av kursopplegget.

Oppsummert så kan du få…
 • Komplett «verktøybelte» som består ulike, men enkle og effektive øvelser som du kan bruke i praksis.
 • Hjemmeoppgaver som kan bidra til resultater i din endringsprosess ut fra hva som fungerer for DEG!
 • Hjelp til selvhjelp for håndtering av livet og dine roller basert på mine erfaringer fra life coaching med fokus på dine verdier og egenskaper
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper
 • Økt bevissthet i møte med egne tankemønstre
 • Ny kunnskap, forståelse og strategier for hvordan du fremover kan gjøre ting på en annerledes måte, og dermed også få andre resultater
 • Identifisering av dine forsvarsmekanismer og hvordan du kan bruke denne økte bevisstheten til å skape en bedre balanse og økt harmoni

I tillegg til selve opplæringen vil du kunne få…

 • GRATIS tilbakemeldinger via sms eller e-post underveis.
 • GRATIS opplæring ift det rent tekniske.
 • GRATIS kursmateriell som du kan laste ned og se på i forkant og har tilgjengelig for alltid, samt oppgaver som du kan øve på i praksis mellom våre sesjoner.

TILBUD Individuelt kurs 5 sesjoner à 90 minutter kr 6.500,-,-  (Veil. pris kr. 7.000,-) 

BESTILL bli kjent samtale

 

KURS TFT tankefeltteknikker – DIN kilde til økt livskvalitet

TFT tankefelt terapi kan benyttes for behandling av følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke. Min tilnærming er bygd på energi psykologi og teorien om at vi mennesker består av energi. Økt energiflyt er også derfor noe man kan benytte TFT for å oppnå.

Du kan få…
 • Forståelsen for hvordan hjernen og kroppen din fungerer
 • Selvhjelp til å håndtere ulike symptomer i hverdagen
 • Økt energiflyt

Temaer kan være ADHD, adferds- og konsentrasjonsproblemer, allergiplager, angst, fibromyalgi, flauhet, fobier, øke prestasjonsevne, hodepine, indre uro, konsentrasjonsproblematikk, lese- og skriveproblematikk, migrene, nedstemthet, røykeslutt, samlivsproblemer, sinne/hat/irritasjon, selvfølelse, sjalusi, skyldfølelse, slanking, smerter, sorg, spenninger, stress, sykefravær, søvnproblematikk,  slitenhet, traumer m.m. 

Etter flere års erfaring som terapeut, coach og veileder ønsker jeg nå å tilby selvhjelpskurs for deg som ønsker å lære hvordan du kan bruke TFT tankefeltteknikker som metode for økt livskvalitet, balanse og harmoni i hverdagen. – Dette er noe jeg brenner veldig for og som jeg ønsker å gi videre ut fra alle de ulike og utrolig verdifulle menneskemøtene jeg har hatt opp gjennom årene. Du får her muligheten til å gjennomføre kurset i gode og trygge rammer sammen med meg.

Kurset er lagt opp med 5 individuelle sesjoner à 90 minutter og du vil få en-til-en demonstrasjon av metoden så vel som en grundig innføring i teknikkene ut fra eksempler, og din hverdag.

I tillegg til selve opplæringen vil du kunne få…

 • GRATIS tilbakemeldinger via sms eller e-post underveis.
 • GRATIS opplæring ift det rent tekniske.
 • GRATIS kursmateriell som du kan laste ned og se på i forkant, underveis og etter våre sesjoner.

Noen velger å lære seg metoden som en del av sin selvutvikling. Andre bruker den som en del av sine daglige rutiner for å opprettholde balanse og harmoni i hverdagen.

I tillegg til opplæring i selve metoden vil du også kunne få økt bevissthet rundt din egen tro, tanker, følelser, verdier, motivasjon, ønsker og drømmer. 

Jeg møter deg med en tilstedeværelse, et engasjement og en ydmykhet i møte med deg, og dine livserfaringer. Din historie består jo så langt av både gode og dårlige kapitler, og noen av de er mer verdifulle enn andre fordi ikke alt i livet er verken enkelt eller perfekt.

Også gjenstår det å skrive de neste kapitlene ut fra ny læring og nye erfaringer i praksis. Dette kurset er derfor en blanding av teori, praksis og livserfaring fordi slik kan du få muligheten til selv å påvirke eget liv og få ut ditt potensiale. 

Ofte kan våre følelser komme i veien for oss og jeg har selv kjent på dette. Jeg benytter derfor en varsom tilnærming i trygge omgivelser hvor vi sammen tar ett steg om gangen. Her er det ikke om å gjøre å måtte prestere eller være flink, snarere at du får redusert stress og følelser slik at din energi og potensiale kan økes helt naturlig.

Skulle du ønske å jobbe videre med forståelse, innsikt, veivalg, motivasjon, målsettinger og virkeliggjøre dine drømmer vil sannsynligheten for å lykkes være veldig mye større når de største begrensningene ikke lenger er til stede. Kurset er ikke lagt opp til behandling av symptomer, men du kan underveis eller i etterkant be om individuelle sesjoner med dette.

TILBUD Individuelt kurs 5 sesjoner à *90 minutter kr 6.500,-  (Veil. pris kr. 7.000,-) 

BESTILL bli kjent samtale

 

Kurs i jobbsøk – DIN karriere og veien videre…

Veivalg i forhold til karriere kan for mange skape tankekaos og indre uro i hverdagen enten dette er noe man selv ønsker eller om man har mistet jobben av ulike årsaker. Selvledelse er her et nøkkelord uansett hvilken rolle du har.

Du kan få…
 • Opplæring i forhold til jobbsøk prosessen
 • Lære hvordan du kan utarbeide CV og søkebrev
 • Øvelser og tips i forhold til CV, intervju forberedelser og mestring av selve intervjuet

Individuelt kurs 3 sesjoner à 90 minutter kr 3.800,- (Veil. pris kr. 4.200,-)

BESTILL bli kjent samtale

 

Kurs i Høysensitivitet (HSP) – DIN magiske egenskap

En-til-undervisning og øvelser for deg som enten selv er høysensitiv (HSP) eller i ulike roller jobber med mennesker. Ca. 20% av befolkningen har ulik gradering av denne personlige egenskapen og den er fordelt mellom menn og kvinner.

Kurset gjennomføres via online sesjoner eller via en-til-en møter.

Du kan få…
 • Lære og øve på hvordan du kan utnytte denne egenskapen på en positiv måte
 • Verktøy og forståelse for hvordan du kan skape en god balanse og ivareta deg selv, eller andre
 • Øvelser i praksis som kan hjelpe deg vedlikeholde egen utvikling, forebygge ubalanse og mestring av stress.

Individuelt kurs 3 sesjoner à 90 minutter kr 3.800,- (Veil. pris kr. 4.200,-)

BESTILL bli kjent samtale

 

Forelesning, veiledning, coaching og/eller teamutvikling for din bedrift?

 • Våger du å tenke annerledes i forhold til sykefravær, arbeidsmiljø og livskvalitet for dine medarbeidere?
 • Ønsker du resultater og samtidig ivareta dine medarbeidere?  

Det starter kan hende med å vikle seg ut av gamle mønstre som kan være begrensende for den enkelte, og dermed også din virksomhet?

Ta kontakt i dag for en helt uforpliktende prat om hva NLP coaching og TFT tankefelt terapier kan gjøre i forhold til resultater for din virksomhet, og den enkelte medarbeider i forhold til sykefravær, arbeidsmiljø, prestasjoner og resultater.

Ønsker du et foredrag som motiverer og engasjerer dine medarbeidere  slik at de får inspirasjon til å løfte seg selv eller andre til sitt neste nivå? Kanskje opplever du selv en stagnasjon eller at ditt team strever med å finne veien videre etter en konflikt?

 • Hvis vi visste det vi vet om årsakene til sykdom i dag, ville vi handlet annerledes?
 • Hvis vi visste hva som skapte motiverte medarbeidere, ville vi praktisert det?
 • Hvis vi visste mer om hvordan vi i praksis kan håndtere utfordringer, skape relasjoner og bidra til en trivelig arbeidsmilæ, ville vi gjort det?

Ta kontakt i dag for en helt uforpliktende prat om hva NLP coaching og TFT tankefelt terapier kan gjøre i forhold til resultater for din virksomhet, og den enkelte medarbeider i forhold til sykefravær, arbeidsmiljø, prestasjoner og resultater.

Flere og flere virksomheter velger en proaktiv tilnærming slik at  de kan tenke mer forebyggende og bruke bl.a. dagens forskning til å forebygge nye problemer.

Jeg tilbyr…
 • Individuelt opplegg og «verktøybelte» for utvikling av den enkelte medarbeider
 • Tilpasset opplegg for det enkelte team eller virksomhet
 • Proaktiv tilnærming basert på NLP coaching, kognitiv psykologi og energi psykologi
 • Ulike «verktøy» for bl.a. kommunikasjon og endring i praksis
Fokus er…
 • Skape mening i jobbhverdagen
 • Hvordan lykkes med endringer?
 • Våge å gjøre feil, våge å skape litt kaos slik at utvikling og nyskaping kan finne sted
 • Hvordan våge å være en sårbar og levende leder?

Ta gjerne kontakt for en god prat. Dette er superspennende og kan bidra til økt trivsel som igjen gir økte resultater, redusert sykefravær og et trivelig arbeidsmiljø! – Det skal være lov å ha det moro på jobb, tenker jeg. Det blir en vinn-vinn for alle, ikke sant?

Tilbud og priser etter avtale.

 BESTILL bli kjent samtale

 

Betaling og endring eller avbestilling av timer

Betaling kan skje via Vipps og nettbank ut fra gjeldende betingelser og etter betalingsplan. Sesjonene avtales i forkant og endring eller avbestilling av sesjon MÅ skje så tidlig som mulig, og senest 24 timer før starttidspunkt (helligdager teller ikke) for oppsatt tid (på telefon, sms eller mail) til behandler.

Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes kunden i sin helhet uavhengig av årsak.

I forbindelse med overgang til mva pliktig virksomhet, så gjør vi oppmerksom på at prisene vil kunne bli justert. 

3 enkle pusteøvelser for reduksjon av stress

WWW.BELIEVEUCAN.NO MAY BRITT LIAN