Kurs


Lederkurs En-til-En “Leading Greatly through Constant Change” 

En læringsprosess for hvordan du trygt kan navigere som menneske og leder gjennom et landskap og hverdag i kontant endring.

Intensjonen er at du kan tilegne deg ulike verktøy og metoder for å oppnå de resultatene du ønsker deg både som leder og menneske. Hvor du i møte med ytre krav og egne forventninger blir kjent med hvordan du kan benytte ditt indre kompass til å navigere deg gjennom et landskap i konstant endring.

Ditt kompass vil bestå av fornyet tillit til dine medfødte egenskaper, kunnskap, verdier, livserfaring og intuisjon. Dine etablerte mønstre og strategier (meta programmer) vil kunne identifiseres og justeres.

Du vil også kunne etablere en plan for den endringsprosessen som leder til mer varige resultater. Noe som positivt også vil kunne påvirke dine resultater som leder, samt trivsel i hverdagen. Likeledes vil dine dine relasjoner og din helse kunne nyte godt at den utviklingen som finner sted.

Personlig selvutvikling En-til-En “Bli kjent med deg selv og din høysensitivitet og TFT/EFT teknikker

Etter flere års erfaring som terapeut, coach og veileder tilbys en-til-en kurs for deg som ønsker å utvikle deg mer som menneske inkludert utvikling av ditt personlige potensiale, mentale styrke og høysensitivitet som medfødt personlig egenskap.

Likeledes sammenhengen mellom kropp og sinn, og hvordan vår hjerne fungerer eller ikke fungerer. Du vil bl.a. lære hvordan du kan bruke effektive metoder og verktøy for stress mestring, økt livskvalitet, balanse og harmoni i hverdagen.

Hva sier kunder og klienter?

May Britt har siden 2015 jobbet med ett fokus og det er å hjelpe mennesker! Hun har fått møte ulike mennesker i deres ulike roller eller faser av livet. Mange av de med leder roller i flere kommuner innen helse, omsorg og utdanning. Likeledes har hun erfaring fra ulike private virksomheter og foreninger.

Be gjerne om referanser.

WWW.BELIEVEUCAN.NO