Bringing Personal Growth and Professional Results

Om May Britt


Hei, jeg heter May Britt og jeg hjelper deg som leder og menneske å lykkes med en transformasjon som skaper resultater! 

Jeg tenker at jeg aller mest er et menneskelig vesen (human being) som har ulike roller inkludert min lederrolle både ift. eget liv, egen virksomhet og som en rollemodell for andre. Hvordan jeg velger å løse utfordringer når de oppstår fordi det gjør de, så blir det jeg tenker, føler og gjør bestemmende for resultatene eller konsekvensene både for meg selv, og andre.

Jeg har som menneske også fått en tillit til at du har det du trenger iboende i deg! Her handler det mer om å hjelpe deg utforske, slik at du selv kan oppdage din indre styrke, potensiale eller ønsker.

Ledelse er personlig – Din lederrolle og personlige bærekraft vil gjenspeile seg i dine omgivelser fordi den ene sitt valg påvirker fellesskapet.

Når du og dine medarbeidere eller medarbeidere skaper en personlig bærekraftig hverdag, så påvirker det virksomheten sin bærekraft enda mer! Personlige valg påvirker fellesskapet også på jobb mye mer enn vi kanskje er klar over? Trivsel eller mistrivsel på jobb og ellers i hverdagen er derfor viktig av så mange grunner.

Tanker er ikke nødvendigvis troverdige, du kan derfor ikke alltid tro på alt du tenker. Og andre sine tanker er uansett ikke din business.

Det å navigere seg trygt gjennom et landskap som befinner seg i konstant endring, gjør at vi noen ganger trenger mer kunnskap, veiledning, en konfidensiell sparring partner, coach, terapeut eller mentor. Denne hjelpen kan være uvurderlig og bidra til ny innsikt, en økt bevissthet eller bekreftelse på det du allerede vet? Den kan også løfte deg som leder til et helt nytt nivå.

Som profesjonell og etablert coach, personlig veileder, lederstøtte og sparring partner så bidrar jeg som en som kommer utenfra organisasjonen. Dette kan være en helt uvurderlig verdi når du som leder, fagansvarlig eller medarbeider står i vanskelige saker over tid.

I møte med deg så ønsker jeg å bidra til at du finner veien videre når stresset, slitenheten eller usikkerheten kommer snikende.

Måten jeg gjør det på er at du og jeg sammen finner løsninger ut fra ny forståelse og kunnskap, hvor empatisk coaching kan vise deg veien videre … Hvor du blir sett, lyttet til og forstått. Slik at du kan påvirke det som ikke fungerer så bra i eget liv, ivareta det som fungerer og gjøre dette i tråd med deg selv inkludert den du ønsker å være som leder av eget liv eller andre.

Fokus på verdier skaper motivasjon og her er mine

  • KJÆRLIGHET- til meg selv og mine medmennesker med en ubetinget aksept for at vi kan være ulike
  • ÆRLIGHET – overfor meg selv og mine medmennesker i min kommunikasjon
  • INTEGRITET – i møte med meg selv og andre ved at ord og handling samsvarer
  • RAUSHET – ovenfor meg selv og mine medmennesker med forståelse for at endringer er en prosess hvor det er lov å feile og justere
  • GLEDE – i hverdagen på egne og andre sine vegne over små endringer som med øvelse gir store resultater
  • LOJALITET  – i møte med  meg selv, mine verdier og andre med ønske om at jeg får bidra til å gjøre en positiv forskjell!

“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” – Maya Angelou 

 

Bakgrunn

Jeg har drevet min egen virksomhet med fokus på selvledelse siden 2015 og har alle nivåer av NLP coaching inkl. business coaching. Videre har jeg Coaching og ledelse (Universitetet Sørøst-Norge), TFT tankefeltteknikk terapeut utdanning og har tidligere vært leder av TFT Norge. 

Min lange og brede yrkeserfaring består av roller både som leder, medarbeider og entreprenør. Jeg har bodd til sammen 15 år i USA og bl.a. jobbet selvstendig som eiendomsmegler i Wisconsin. Videre har jeg erfaring innen administrasjon- og ledelse, kvalitet, kursledelse, fasilitering og teamutvikling, samt salg- og service innen store og små, private og offentlige virksomheter i både Norge og USA. Det har også blitt flere foredrag både i møte med virksomheter og som pårørende i møte med alvorlig sykdom (hjerneslag, kreft, diabetes og hjertesykdom).

Jeg er gift og har vært på flere opp- og nedturer i samlivet med mannen min. Jeg er pårørende, mamma, datter, bestemor, søster, venn, leder, selvstendig næringsdrivende, kollega, kursleder, coach, mentor, terapeut, veileder og aller mest et medmenneske. Jeg har jobbet i ulike roller og fått møte mange forskjellige medmennesker. Dette har gitt meg muligheter til å kjenne på hva som skjer inni oss når livet plutselig endrer seg, på godt og vondt.

Med en aksept og forståelse for at jeg ikke vet alt enda, kan jeg ha tillit til at jeg finner løsninger eller kan be om hjelp når jeg trenger det. 

Gode tanker, May Britt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Skriv inn din melding eller spørsmål her. Anbefaler at du ikke inkluderer personlig informasjon. Du vil ikke motta spam og din e-post blir ikke videreformidlet til andre.

WWW.BELIEVEUCAN.NO